Od 6. stycznia 1940 r. do 28. października 1942 r. niemieccy okupanci zamienili klasztor i kościół w Lądzie na obóz-więzienie dla polskiego duchowieństwa. Wśród 152. więźniów lądzkiego obozu był ks. biskup Michał Kozal oraz wspólnota salezjanów z Lądu, z ks. dyrektorem Franciszkiem Miśką na czele. W tym okresie lądzka świątynia i klasztor stały się świadkiem okrutnego poniżania godności człowieka przez niemieckiego okupanta, a jednocześnie heroicznego świadectwa wiary w Boga złożonego przez błogosławionego biskupa Kozala i jego towarzyszy. Postawa ich życia była potwierdzeniem zwycięstwa miłości nad nienawiścią. Większość więzionych księży i kleryków wywieziono z Lądu do obozu zagłady w Dachau, gdzie wielu z nich poniosło śmierć. Z tego grona, oprócz ks. bpa Michała Kozala, Jan Paweł II wyniósł do godności ołtarzy jako błogosławionych kapłanów: ks. Henryka Kaczorowskiego, ks. Franciszka Drzewieckiego, ks. Józefa Straszewskiego, ks. Michała Oziębłowskiego i ks. Michała Woźniaka – wielkiego dobrodzieja salezjanów oraz alumnów seminarium włocławskiego: kl. Tadeusza Dulnego i kl. Bronisława Kostkowskiego. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny sługi bożego ks. Franciszka Miśki.

Dla upamiętnienia ich męczeństwa i heroicznego świadectwa złożonego Chrystusowi, 21. kwietnia 2012 r., na zakończenie jubileuszowych obchodów 90-lecia pobytu salezjanów w Lądzie, ks. inspektor Marek Chmielewski poświęcił w lądzkiej świątyni ołtarz dedykowany błogosławionym męczennikom więzionym w Lądzie. Jest to jeden z bocznych ołtarzy wzniesionych w latach 30. XVIII w. W centrum akantowej nastawy został umieszczony obraz z postaciami błogosławionych kapłanów i alumnów zgromadzonych wokół ks. bpa Michała Kozala. W tle kompozycji rysują się wieże lądzkiego kościoła oraz zasieki obozu koncentracyjnego w Dachau. Front ołtarza otrzymał nowe antepedium, wyrzeźbione w drewnie, które następnie zostało wysrebrzone i partiami pozłocone. Na tle motywu pasów, przywołującego obozowy pasiak, wśród splotów akantowej wici, zostały uwiecznione imiona i nazwiska oraz numery obozowe osób ukazanych na obrazie wyżej. W centrum antepedium, w środku krzyża, została umieszczona urna z kamieniami z Bloku 28 obozu koncentracyjnego w Dachau, w którym niemieccy naziści więzili polskich kapłanów oraz dokument, którego fragment został przytoczony na początku tej relacji.

Obraz lądzkich męczenników oraz antepedium ołtarza wykonał prof. Janusz Szpyt przy współpracy ks. Janusza Nowińskiego – Kustosza Zabytków Dawnego Opactwa w Lądzie i ks. Jarosława Wąsowicza – Postulatora procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Franciszka Miśki.