Boże Ojcze, Ty mnie konsekrowałeś dla Siebie w dniu Chrztu świętego. W odpowiedzi na miłość Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który mnie wzywa, abym wierniej Go naśladował i wiedziony przez Ducha Świętego, który jest światłością i mocą, w pełni dobrowolnie ofiaruję się Tobie całkowicie […]

Powyższymi słowami 15 alumnów WSD TS odnowiło dzisiaj swoją profesję zakonną. Uroczystość odbyła się podczas Eucharystii w kaplicy seminaryjnej. Klerycy składali swoje śluby na ręce ks. Wojciecha Gretki, homilię wygłosił ks. Radosław Błaszczyk. Śluby poprzedzone były dniem skupienia poprowadzonym przez ks. Zenona Klawikowskiego, dyrektora Ośrodka Duchowości Salezjańskiej.

Wszyscy studenci WSDTS są profesami czasowymi tzn. że składają swoje śluby na rok, dwa albo trzy. Po 6 latach formacji zakonnej będą mogli być dopuszczeni do profesji wieczystej tj. na całe życie. Poprzez profesję alumni zobowiązani są do posłuszeństwa, ubóstwa oraz czystości, zgodnie z wymogami Konstytucji Towarzystwa Salezjańskiego.

Więcej zdjęć na FACEBOOKu