Obrona prac - zdjęcie1Już po raz drugi alumni naszego Seminarium, odbywający studia pedagogiczne pokazali, że można łączyć życie duchowe i duszpasterskie z intensywną pracą intelektualną.

21 czerwca 2013 r. dziewięciu alumnów: Paweł Bróż, Łukasz Burnicki, Tomasz Kozłowski, Michał Kupiński, Tomasz Malinowski, Jakub Marek, Michał Piechota, Marcin Pikor i Roman Tsyganiuk, pomyślnie zdało egzamin i uzyskało, na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, tytuł licencjusza z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej. W skład komisji wchodzili: pani prof. UKSW dr hab. Jadwiga Kuczyńska – Kwapisz – przewodnicząca komisji, dr Anna Fidelus – promotor prac i ks. dr hab. Jan Niewęgłowski SDB – recenzent.

Dzięki uzyskanym kompetencjom teoretycznym młodzi salezjanie, jako wykwalifikowani wychowawcy, będą mogli prowadzić młodych do Boga i ukazywać im bogactwo życia duchowego oraz wspierać ich rozwój ludzki w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, domach dziecka, bursach, internatach, szkołach i oratoriach, prowadzonych przez Zgromadzenie Salezjańskie.

Świeżo upieczeni pedagodzy już niedługo udadzą się na asystencję, czyli praktykę wychowawczo – duszpasterską, aby w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę.

Życzymy im wielu sukcesów na polu pracy z młodzieżą i opieki Maryi Wspomożycielki i św. Jana Bosko.

Tablo kursu IIIm

kl. Tomasz Kozłowski SDB