„Już rozpaliło się ognisko dając nam dobrej wróżby los. Siedliśmy wszyscy przy nim blisko, bo w całej Polsce siedzą tak. Siedzą harcerze przy płomieniach, ciepły blask ognia skupia ich. Wszystko co złe to szuka cienia, do światła dobro garnie się” – słowami tej piosenki harcerze rozpoczęli 8 lipca pierwsze obozowe ognisko rozpalone przez komendanta obozu ZHR-u w Podgrodziu hm. Andrzeja Karuta.

 

992887_534077796658588_592974631_n

Obóz zgromadził trzydziestu sześciu młodych ludzi z 13 Szczecińskiej Drużyny Harcerzy „Fagus”, 13 Świebodzińskiej Drużyny Harcerzy „Sten” i 1 Czaplineckiej Drużyny Harcerzy . Oprócz nich na obozie obecnych było trzech salezjanów: ks. Tomasz Kościelny – zastępca komendanta obozu, ks. Tomasz Żmich – kwatermistrz oraz kl. Łukasz Burnicki – oboźny.

Po trzech dniach ciężkich prac pionierskich obejmujących rozbijanie namiotów, budowanie prycz i półek, urządzaniu placu apelowego, bramy obozowej i jadalni nadszedł czas rozpoczęcia zajęć programowych. Druhowie wyruszali do lasu, aby ćwiczyć się w terenoznawstwie, łącznictwie i puszczaństwie. Spotykali się się z okoliczną ludnością, aby poznawać ich opinie na wiele tematów związanych z codziennym funkcjonowaniem lokalnego społeczeństwa i Polski. Wieczorami odbywały się obrzędowe ogniska harcerskie, podczas których kadra obozowa gawędziła o poszczególnych punktach Prawa Harcerskiego i innych ciekawych zagadnieniach.

Podczas obozu odbyła się próba na tajną sprawność INDIAŃCA, którą zdali m.in. ks. Tomek i kl. Łukasz. Ponad to ks. Tomek zakończył próbę na stopień przewodnika i stał się instruktorem ZHR-u. Aby uczcić ten moment postanowił udać się na tygodniową wyprawę survivalową zabierając ze sobą jedynie najważniejsze sprzęty służące do obozowania i zdobywania pożywienia.

„Ogniska już dogasa blask braterski splećmy krąg. w wieczornej ciszy w świetle gwiazd ostatni uścisk rąk. Kto raz przyjaźni poznał moc nie będzie trwonił słów. Przy innnym ogniu w inną noc do zobaczenia znów” – Obóz w Podgrodziu zakończył się 26 lipca pożegnalnym apelem, podczas którego ks. Tomek został przyjęty do „Fagusa”, a kl. Łukasz do 1CDH.

kl. Łukasz Burnicki SDB (Harcerz Orli)