IMG_7627Matka Boża Królowa Polski w dniach 16 – 17 kwietnia zgromadziła w narodowym sanktuarium na Jasnej Górze ponad 2500 alumnów z 67 seminariów w Polsce. Przybyli oni wraz ze swoimi rektorami i wychowawcami, by oddać hołd Maryi oraz spotkać się z braćmi dążącymi do kapłaństwa.

Na początku odbyło się spotkanie w archikatedrze. Tam do zgromadzonych słowo skierował ojciec Raniero Cantalamessa. Wniknął on w wydarzenie Pięćdziesiątnicy. Mówił o Maryi jako Tej, która pierwsza uwierzyła. To Ona, napełniona łaską Ducha Świętego daje nam przykład uwielbienia Boga oraz właściwego wykorzystania Jego darów. Ojciec Cantalamessa napisał z okazji pielgrzymki rozważania. Powiedział, że temu, kto przeczyta „obiecuje Ducha Świętego”. W swej konferencji skupił się na misji, jaką Duch Święty dał uczniom Chrystusa, mają głosić Jego chwałę całemu światu.

Następnym punktem była adoracja Błogosławionego Chleba Żywego. Przewodniczył jej i rozważania przygotował ks. biskup Grzegorz Ryś. Po błogosławieństwie wszyscy w pielgrzymce udali się na Jasną Górę. Podczas jej trwania odmawiano różaniec.

O godzinie 13:00 miał miejsce najważniejszy punkt pielgrzymki Wyższych Seminariów Duchownych – Uroczysta Eucharystia. Przewodniczył jej ks. kard. Mauro Piacenza, który wraz z innymi koncelebransami spraszał mocy Ducha Świętego na wszystkie wspólnoty seminaryjne w Polsce. W homilii zachęcał wszystkich do szczerego i całkowitego ofiarowania siebie Bogu. Na koniec głos zabrał ks. kard. Kazimierz Nycz oraz nuncjusz apostolski Celestino Migliore. Zakończeniem wspólnej modlitwy było oczytanie aktu zawierzenia Wyższych Seminariów Duchownych opiece Maryi Królowej Polski. Akt ten został napisany i oczytany przez ks. bpa. Wacława Depo.

Czas spędzony wspólnie u stóp błogosławionej Matki był radosny i umacniający w powołaniu.

kl. Damian Okroj SDB