IMG_0008Pokorne słuchanie Boga, milczenie, posłuszeństwo i modlitwa to warunki prowadzące do duchowego odrodzenia. Swoją wolę nawracania się odnowiliśmy u boku Matki Bożej Bolesnej w Licheniu w czasie rekolekcji rocznych w dniach od 3 do 9 lutego. 

Był to uprzywilejowany czas spotkania z Bogiem przede wszystkim w Jego Słowie. W doświadczeniu Boga dopomagał nam ks. Łukasz Woźniak SDB z Łodzi, który obecnie posługuje w parafii św. Teresy, jako ekonom i duszpasterz grupy neokatechumenalnej. Pierwszy dzień rekolekcji był poświęcony postawie słuchania Pana – Shema Izrael. Słowo Boga chce wypełnić się w całym człowieku jako jedności ciała i duszy. Chodzi o to, by czuwać na modlitwie, by słuchanie Pana oczyszczało serce. Kolejny dzień był dniem nawrócenia i pojednania. W tym czasie istniała możliwość spotkania się z Bogiem w sakramencie pokuty i w znaku pokoju przekazanym wspólnocie. W środę rekolekcjonista mówił o praktykowaniu życia chrześcijańskiego zgodnego z radami ewangelicznymi. Życie salezjanina wypełnione modlitwą wspólnotową i indywidualną jest nieustanną liturgią prowadzącą do Królestwa Bożego.

W czwartek ks. Woźniak poświęcił katechezę liturgii, świadectwie i służbie, czyli głównym elementom Paschy życia ludzkiego. Dniu piątkowemu przyświecała sentencja ks. Bosko: Nie wystarczy mówić o miłości, należy dać odczuć, że się kocha. Jest to sztandar salezjanów, który mówi o służeniu tzn. o byciu ostatnim. Wyraża się to w umiłowaniu bliźniego miłością Chrystusa, który przenika ludzkie serca. W sobotę na uroczystej Mszy świętej odnowiliśmy swoją profesję zakonną. W chwilach poświęconych na własną refleksję, można było nawiedzić Bazylikę i okoliczne kościoły oraz odprawić drogę krzyżową czy inne nabożeństwa.

Prosimy w modlitwie o posłuszeństwo Słowu Bożemu, rozpoznawanie woli Boga i oczyszczenie serca, by móc wiernie służyć Chrystusowi obecnemu we współbraciach i młodzieży na wzór św. Jana Bosko. Pamiętamy też o ks. Łukaszu Woźniaku SDB by jego życie wypełnione było po brzegi miłością i łaską Chrystusa.

kl. Tomasz Kozłowski SDB