17. grudnia 2010 r. w oknie nadproża portalu prowadzącego z sieni wschodniego skrzydła klasztoru do krużganków został zamontowany nowy witraż. Donatorem i projektantem jego koncepcji jest Ks. Janusz Nowiński SDB, Kustosz Zabytków Dawnego Opactwa w Lądzie.

http://www.youtube.com/watch?v=qAeWR5HsQrw