Dnia 16 września w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą miało miejsce uroczyste przekazanie funkcji dyrektora domu formacyjnego. Nowym przełożonym został ks. dr Ryszard Sadowski, który tym samym rozpoczął sześcioletnią kadencję rektora postnowicjatu salezjańskiego. Obrzęd przejęcia władzy odbył się podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. inspektor Marek Chmielewski, prowincjał pilski. We mszy świętej koncelebrowanej udział wzięli: ustępujący rektor –  ks. dr Zenon Klawikowski, rektor nominat – ks. dr Ryszard Sadowski, radcy inspektorii pilskiej, wspólnota seminaryjna oraz przedstawiciele parafii w Lądzie. Homilię podczas Eucharystii wygłosił ks. Chmielewski, który niejednokrotnie podkreślał, że sprawowanie tak istotnych funkcji wymaga pokory i niegasnącej wiary. Nowy dyrektor złożył publiczne wyznanie wiary przed zgromadzonymi w kaplicy, obejmując oficjalnie wszystkie funkcje, wynikające z pełnionej posługi. Podczas Eucharystii oficjalnie ogłoszono także, że lądzka biblioteka zyskała nowego kierownika – ks. Marka Babicza. Funkcje tę sprawował dotychczas, z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem, ks. Władysław Grochal. Na zakończenie ks. Klawikowski oraz ks. Sadowski przyjęli słowa pełne życzliwości i uznania. Nowy dyrektor wspólnoty seminaryjnej, ks. Sadowski, wyraził życzenie owocnej współpracy na rożnych szczeblach swej działalności. Podkreślił także, że przyjęta przez niego funkcja – przełożonego domu formacyjnego, niesie ze sobą dużą odpowiedzialność za formację młodych salezjanów. Warto dodać, że ks. Sadowski jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie nadal zamierza kontynuować swą pracę. Życzymy zatem wiele zapału i wytrwałości w podejmowanych działaniach oraz wielu łask Bożych. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się na wspólny obiad, aby w braterskim klimacie świętować to wyjątkowe wydarzenie.