W związku z jubileuszem 120-lecia erygowania lądzkiej parafii (ustanowiona w 1890 r.) oraz 90-leciem przybycia do Lądu salezjanów (kwiecień 1921r.), powstała inicjatywa zrekonstruowania w lądzkiej świątyni części jej zabytkowego wyposażenia, a konkretnie odtworzenie ozdobnego antepedium (ozdobna płyta dekorująca frontową ścianę ołtarza) dekorującego niegdyś ołtarz główny. Pracę zlecono pracowni prof. Janusza Szpyta. Podczas opracowywania projektu zapadła decyzja o wykonaniu nowego ołtarza soborowego, w którym będzie umieszczone wspomniane antepedium.

Tron we włocławskiej katedrze

Na bocznych ścianach ołtarza znajdują się dwa herby dokumentujące historię tej realizacji: herb Szeliga opata Łukomskiego i data 1744 upamiętniająca fundację srebrnego antepedium oraz herb Towarzystwa Salezjańskiego i data 2011, będąca datą jubileuszu i fundacji nowego ołtarza. Antepedium i pozostałe elementy zostały wyrzeźbione w drewnie i pokryte srebrem oraz częściowo wyzłocone. Nowy ołtarz został ustawiony 21 grudnia 2011 r.

W 1744 r., na zlecenie opata Lądu Mikołaja Antoniego Łukomskiego, dwaj wybitni toruńscy złotnicy – Jan Letyński i Jan Hausen, wykonali dla ołtarza głównego lądzkiego kościoła srebrny tron dla wystawienia i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz srebrne antepedium, a także komplet srebrnych świeczników. Te wybitne dzieła sztuki złotniczej zostały ufundowane przez opata-mecenasa z myślą o zbliżającym się jubileuszu 600-lecia istnienia opactwa w Lądzie.

Antypedium w katedrze włocławskiej

W 1819 r., po kasacie cysterskiego opactwa w Lądzie przez rosyjskiego zaborcę, srebrny tron, antepedium i świeczniki zostały przewiezione do katedry we Włocławku, gdzie znajdują się po dziś dzień, zdobiąc kaplicę Najświętszego Sakramentu.

Ks. Janusz Nowiński

Kustosz Zabytków Dawnego Opactwa w Lądzie

 


Wszystkie zdjecia: