P1060818

 

Bądź księdzem Bosko dla Lądu! – tymi słowami ks. Inspektor Marek Chmielewski SDB podsumował Eucharystię, podczas której ks. Mariusz Chamarczuk SDB objął funkcję dyrektora wspólnoty św. Bernarda w Lądzie oraz rektora Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego.

 

 

Akt przekazania posługi władzy miał  miejsce w sobotę 21 września podczas Mszy św. o godzinie 11.30, w kaplicy seminaryjnej. Poza ks. Inspektorem i ks. Dyrektorem Nominatem, koncelebrowali ją kapłani z lądzkiej wspólnoty, wraz z ustępującym ks. Ryszardem Sadowskim SDB, ks. Wikariuszem Władysławem Nowakiem SDB z Wrocławia oraz współbraćmi z Polskiej Misji Katolickiej w Sztokholmie. W homilii ks. Inspektor starał się odczytać fakt zmiany dyrektora w kontekście Ewangelii z dzisiejszego dnia. Zwrócił uwagę na konieczność prymatu Boga, wejścia z Nim w relację. Zaznaczył także potrzebę ewangelicznego radykalizmu, który uczyni życie salezjańskie wyrazistym i dynamicznym, a nie miałkim i obojętnym. Te wszystkie spostrzeżenia wpisywały się w kontekst przeżywanej uroczystości.

Tuż przed zakończeniem Eucharystii wyrazy wdzięczności ustępującemu ks. Dyrektorowi Ryszardowi Sadowskiemu SDB złożył ks. Marek Chmielewski SDB, a także przedstawiciele kleryków oraz parafian.

Przed nowym ks. Dyrektorem stają konkretne zadania. Bierze na siebie odpowiedzialność nie tylko za edukację i formację najmłodszych salezjanów, ale także jest głównym animatorem i ojcem wspólnoty św. Bernarda. Ma ona być znakiem i nosicielem Bożej miłości do ludzi. Aby te zadania zrealizować konieczne jest wsparcie Ducha Świętego, na które ks. Mariusz w duchu wiary liczy.

Kl. Grzegorz Chmieliński