W dniu 24 maja w naszym seminarium obchodziliśmy Uroczystość Maryi Wspomożycielki Wiernych. Jest to szczególny dzień dla każdego salezjanina, gdyż Maryja Wspomożycielka Wiernych jest główną patronką naszego zgromadzenia.

      Zgodnie z tradycją tego dnia odbyły się również wybory nowego Samorządu Alumnów naszej seminaryjnej społeczności. Nowym dziekanem głównym został Dariusz Kopczyński, który wraz z nowym v-ce dziekanem kulturalnym Krzysztofem Pałuckim, v-ce dziekanem liturgicznym Maciejem Walkowiakiem oraz v-ce dziekanem sportowym Pawłem Muriasem, będą odpowiedzialni za organizację ważnych elementów naszego seminaryjnego życia. Tym zwolniliśmy z dotychczasowych obowiązków dziekana Grzegorza Bujałkowskiego i jego zastępców Pawła Klasę, Łukasza Grzenię oraz Dominika Nowaka. Jesteśmy wdzięczni za ich posługę bo trzeba przyznać, że mimo wielu obowiązków pełnili ją z zaangażowaniem i udźwignęli ciężar piastowanych urzędów. Życzymy im niemniejszego zapału na nowych placówkach podczas okresu asystencji. W seminarium zaś sztafeta władz biegnie dalej i mamy nadzieję, że nowy dziekan i v-ce dziekani za rok o tej porze będą mogli z uśmiechem zadowolenia z dobrze spełnionego obowiązku opuścić mury lądzkiego klasztoru. Punktem kulminacyjnym tego dnia była jednak uroczysta Eucharystia przeżywana wraz z lądzkimi parafianami, którą uświetniła pełna asysta liturgiczna oraz śpiew  kleryckiego chóru.

    A jak mówi przysłowie „święta, święta i po świętach…” tak i w naszym seminarium po pięknym dniu, pełnym wrażeń, niespodzianek i radości wracamy do obowiązków, zwłaszcza że sesja egzaminacyjna zbliża się wielkimi krokami.