Obecnie czterech salezjańskich diakonów odbywa rekolekcje przed święceniami w Czerwińsku, ale już niedługo trzech z nich pojawi się w Lądzie by stać się kapłanami w rękach Boga i poprzez powołanie kapłańskie, dbać o dusze młodych ludzi.

 

Dlatego z radością zapraszamy na Mszę Świętą w Lądzkim Kościele, na godzinę 10:30, podczas której z rąk Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka otrzymają
święcenia prezbiteratu diakoni:

 

                          

Artur Chejnowski SDB                Jarosław Krzysztonek SDB              Konrad Roszczyk SDB

 

Razem z nimi rekolekcje odbywa diakon Łukasz Torbicki, który również 26.05 przyjmie święcenia w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Krakowie. 

OBEJMIJMY ICH SWOJĄ MODLITWĄ