Z ogromną radością prezentujemy Wam już ósmy numer biuletynu seminaryjnego „Lenda”. Chcemy byście choć po części mogli zasmakować naszego seminaryjnego życia, dlatego w „Kronice” relacjonujemy wydarzenia z ostatniego półrocza, piszemy o naszych kołach zainteresowań (zespół muzyczny, grupa teatralna, harcerstwo), a także o pogłębianiu naszych relacji z Duchem Świętym podczas Seminariów Odnowy.

Mamy nadzieję, że zainteresujecie się naszymi praktykami pedagogicznymi o których mowa w artykule „Bartek, Łukasz, Mateusz, Paweł”, zaś „Droga księdza Bosko do kapłaństwa” i „Oratorium kolebką Zgromadzenia” przybliżą Wam historię pierwszych salezjanów.

Redakcja

Zobacz nowy numer Lendy: Lenda – nr 8/2012

Zobacz numery archiwalne: archiwum Lendy