Dzień 1 (22.01)

Dzień 2 (23.01)

Dzień 3 (24.01)

Dzień 4 (25.01)

Dzień 5 (26.01)

Dzień 6 (27.01)

Dzień 7 (28.01)

Dzień 8 (29.01)

Dzień 9 (30.01)