Podczas ostatniej już niedzieli powołaniowej po parafiach pilskiej inspektorii odwiedziliśmy wspólnoty  w Koninie i Kawnicach. Z okazji uroczystości świętego Jana Bosko razem z parafianami podczas każdej Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za dar genialnego ojca i nauczyciela ubogich chłopców. Pragniemy zapewnić wszystkich przyjaciół naszego seminarium o modlitwie w waszych intencjach i prosić o modlitewne wsparcie.

Piotr Wyderka SDB