W sobotę 29 września br. w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą odbyła się uroczysta inauguracja roku akademicko – formacyjnego 2012/2013. Wydarzenie to zgromadziło w lądzkim klasztorze alumnów, przedstawicieli władz lokalnych, duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, wykładowców, przyjaciół WSDTS oraz rodziców.

Uroczystość rozpoczęła się wspólną Eucharystią pod przewodnictwem księdza Inspektora Marka T. Chmielewskiego SDB, który w wygłoszonym Słowie Bożym podkreślił wagę wierności Bogu i powołaniu, by być dla współczesnej młodzieży autentycznymi świadkami miłości Jezusa do nich. Ksiądz Inspektor złożył ofiarę Mszy świętej w intencjach wszystkich alumnów, formatorów i wykładowców lądzkiej alma mater, prosząc dla nich o obfite  łaski na rozpoczynający się rok formacyjny.

Następnie wszyscy uczestnicy przeszli do Sali Opackiej. Tutaj zaproszeni goście wysłuchali sprawozdania z działlności naszego Seminarium w poprzednim roku, przedstawionego przez ks. Mariusza Chamarczuka SDB. Pierwszy wykład, na temat Współpraca rodziny i szkoły w procesie integralnego wychowania młodego pokolenia, wygłosiła pani profesor Elżbieta Osewska. Skupiła się na zaprezentowaniu zmian jakie zachodzą w rozumieniu i prowadzeniu wychowania, a także jakie zagrożenia mogą się pojawić w przyszłości. Podczas swojego wystąpienia parokrotnie podkreślała swój związek z salezjanami, którym, jak mówiła, zawdzięcza to, kim dzisiaj jest. Wręczono także nagrodę im. ks. prof. Adama Duraka. W tym roku trafiła ona do rąk pana Pawła Bednarza, który w swojej pracy magisterskiej skupił się na roli krwi w liturgii Kościoła, a swoją refleksję oparł o film pt: Pasja w reżyserii Mela Gibsona.

Jednak najważniejsze wydarzenie inauguracji odbyło się na koniec. Trzynastu salezjanów, którzy rozpoczynają swoją formację w Lądzie, złożyło uroczyste ślubowanie, a później z rąk ks. Inspektora Sławomira Łubiana SDB otrzymało indeksy oraz legitymacje studenckie, stając się w ten sposób oficjalnie członkami społeczności akademickiej.

kl. Krzysztof Jaskólski SDB