male-muzykowanie-2016-58Bo wolność nam dana jest przez Boga, jest nam nie tylko przez Boga dana, jest nam także zadana!” Tak w 1997 r. we Wrocławiu św. Jan Paweł II tłumaczył nam sens wolności. 

Jako wspólnota salezjańska, odpowiadając na wezwanie św. Jana Pawła II, obchodziliśmy w sposób uroczysty ten szczególny dla każdego Polaka dzień. Od samego rana czuło się atmosferę wielkiego święta. W naszej kaplicy odprawiliśmy uroczystą jutrznię. Zaraz po śniadaniu i oczywiście po wspólnotowej kawie, odbył się seminaryjny turniej w warcaby, który stał się doskonałym pretekstem, aby kreatywnie i nade wszystko wspólnie spędzić ten dzień. Zwycięzcą został kl. Stanisław Karsznia, który w finale pokonał kl. Pawła Lehmanna. Natomiast na trzecim miejscu uplasował się kl. Krzysztof Słapczyński.

Dzień Niepodległości w Lądzie został uczczony poprzez dwie inicjatywy. Pierwsza z nich polegała na czujności naszych harcerzy, którzy pamiętali o poległych i w ważnych miejscach na terenie naszego klasztoru nawiązujących do walki narodowo-wyzwoleńczej, zapalili znicze oraz oddali hołd bohaterom. Drugie, to montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez alumnów i dzieci z naszego lądzkiego oratorium. Akademia składała się z trzech części: historycznej, którą zaczęliśmy hymnem, po którym miały miejsce występy związane bezpośrednio z odzyskaniem przez Polskę niepodległości; muzycznej, w której dzieci prezentowały swoje talenty muzyczne grając między innymi na fortepianie, skrzypcach oraz gitarach; rywalizacyjnej polegającej na konkursie za pomocą quizu historycznego, w którym w szranki stanęli ze sobą salezjanie i parafianie. Każdy mógł sprawdzić swoją znajomość historii powrotu przez Polskę na mapy świata. Na najlepszych czekały nagrody ufundowane przez rektora seminarium.

Zwieńczeniem całodniowego świętowania była wspólna Eucharystia w kościele parafialnym, gdzie modliliśmy się wspólnie o prawdziwą wolność, nie tylko zewnętrzną, ale przede wszystkim tę w naszych sercach… To z niej rodzi się prawdziwa niepodległość!