ŚCIĄGNIJ PLIK PDF

I stało się. Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym. Od początku pracy nad tym wydaniem Lendy było dla nas oczywiste, że musimy nawiązać do tego wydarzenia, ale nie chcieliśmy powielać tego, co już zostało powiedziane.  Postanowiliśmy pokazać akcenty  salezjańskie, odnoszące się do osoby Jana Pawła II. I tak zebraliśmy teksty o „papieżu salezjańskim”, o jego  związkach z salezjańską parafią na Dębnikach i Sługą Bożym Janem Tyranowskim, a także o umiłowaniu papiestwa w życiu ks. Bosko. Bowiem w duchowości salezjańskiej umiłowanie Kościoła i papieża zajmuje szczególne miejsce. Wypływa ono z miłości do Chrystusa, który jest Głową Kościoła.  Pragniemy pokazać, iż przywiązanie do papiestwa i szacunek do papieży są nadal obecne w życiu salezjanów.

Ponadto chcieliśmy się podzielić ważnymi informacjami z życia codziennego w naszym seminarium, przede wszystkim planami wprowadzenia studiów pedagogicznych, które rozpoczną się już w następnym roku akademickim. Przedstawiamy także najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w naszym seminarium w ostatnim semestrze. Życzymy miłej lektury!

Redakcja Lendy

I stało się. Jan Paweł II został
ogłoszony błogosławionym. Od początku
pracy nad tym wydaniem Lendy było dla
nas oczywiste, że musimy nawiązać do
tego wydarzenia, ale nie chcieliśmy
powielać tego, co już zostało powiedziane.
Post a n owi l i śm y p oka z a ć a kcen t y
salezjańskie, odnoszące się do osoby Jana
Pawła II. I tak zebraliśmy teksty
o „papieżu salezjańskim”, o jego
związkach z salezjańską parafią na
Dębnikach i Sługą Bożym Janem
Tyranowskim, a także o umiłowaniu
papiestwa w życiu ks. Bosko. Bowiem
w duchowości salezjańskiej umiłowanie
Kościoła i papieża zajmuje szczególne
miejsce. Wypływa ono z miłości do
Chrystusa, który jest Głową Kościoła.
Pragniemy pokazać, iż przywiązanie do
papiestwa i szacunek do papieży są nadal
obecne w życiu salezjanów.
Ponadto chcieliśmy się podzielić
ważnymi informacjami z życia codziennego
w naszym seminarium, przede
wszystkim planami wprowadzenia studiów
pedagogicznych, które rozpoczną się już
w następnym roku akademickim.
Przedstawiamy także najważniejsze
wydarzenia, jakie miały miejsce w naszym
seminarium w ostatnim semestrze.
Życzymy miłej lektury!