Kolejny rok pracy za nami. Rozpoczęliśmy go tradycyjnie rowerową pielgrzymką do Matki
Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Dwa dni później alumni pierwszego roku złożyli ślubowanie
studenckie i otrzymali indeksy. Uroczystość inauguracji uświetnił wieczorny koncert orkiestry
Filharmonii Poznańskiej.
        Serie wykładów, święta i uroczystości, spontaniczne akcje, sympozja, wyjazdy, praktyki
pedagogiczne, święcenia kapłańskie, Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej, a w międzyczasie systematyczna refleksja nad sobą i powołaniem salezjańskim. Być może jest to najkrótsze streszczenie minionych miesięcy.
        Zakończenie roku formacyjno-akademickiego odbyło się w piątek 21 czerwca. Tego dnia
dziękowaliśmy przede wszystkim Bogu za otrzymane łaski i dar powołania. Po mszy świętej, udaliśmy się na Salę Opacką, by przedstawić całokształt, tegorocznego seminaryjnego życia, a po wszystkich uroczystościach, udaliśmy się na grilla.
        W homilii ksiądz rektor Mariusz Chamarczuk przypomniał nam, że żakończenie pewnego
etapu w życiu jest też początkiem następnego, dlatego życzymy przyszłorocznym studentom dobrze przeżytego czasu w Lądzie, a współbraciom asystentom owocnej posługi.
        Udanych wakacji!