IMG_1696aTrwamy w tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Z tej okazji w wielu miejscach odbywają się nabożeństwa ekumeniczne. Na coroczne zaproszenie proboszcza Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie z naszego seminarium wyruszyła delegacja kleryków pod opieką ks. Marcina Balawandra.

Prócz funkcji reprezentacyjnej mieliśmy też osobisty wkład w oprawę muzyczną nabożeństwa. We wspólnej modlitwie wraz z wiernymi wzięli udział także zaproszeni przedstawiciele wyznań protestanckich, a także okoliczni hierarchowie Kościoła rzymskokatolickiego, a wśród nich ks. bp Bronisław Dembowski, który wygłosił krótkie kazanie ekumeniczne. Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem Aaronowym, po którym udaliśmy się na skromną agapę.

kl. Adam Cieślak SDB