W dniach od 20 do 27 maja w Parafii pw. NMP w Lądzie odbyły się Misje Święte, które prowadzili ojcowie redemptoryści o. Bogdan Bańdur i o. Jerzy Wesołowski. Misje odbyły się pod hasłem: „Bądźmy świadkami Miłości”. Był to czas spojrzenia na Chrystusowy Krzyż, z którego Syn Boży wzywa wszystkich do nawrócenia i przemiany życia. W tym czasie wygłoszono nauki stanowe dla dzieci, młodzieży i małżeństw. Misjonarze pochylali się nad darem sakramentów świętych zwłaszcza pojednania i pokuty, eucharystii, chorych oraz małżeństwa.

We wtorek, po wieczornej Mszy św. wyszliśmy na ulice Parafii, odprawiając czternaście stacji Drogi Światła. Nabożeństwo zakończyło się Apelem Jasnogórskim przy figurce MB Niepokalanej.

Podczas Misyjnej Uroczystości Uzdrowienia, kilkadziesiąt osób przyjęło sakrament namaszczenia. Przed południem ojcowie odwiedzili w domach chorych i cierpiących parafian. W sobotę byliśmy świadkami odnowienia ślubów małżeńskich. Codziennie, o godz. 21.00 odbywały się Apele Jasnogórskie, w czasie których polecaliśmy się wraz z parafią, opiece Matki Bożej.

Misje święte zakończyła Uroczysta Suma Odpustowa w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Sumie przewodniczył o. Bogdan. Kazania odpustowe przez cały dzień głosili ojcowie redemptoryści.

Dziękujemy Panu Bogu za czas Misji Świętych. Ufamy, że przyniosą one błogosławione owoce w życiu lądzkich parafian.

kl. Tomasz Malinowski SDB