Jedną z najbardziej subtelnych barier dla realistycznego ocenia­nia więzi osobowej jest przyjęty ogólnie slogan „miłość jest ślepa”. Ta postawa przejawia się w powiedzeniach takich jak: „Przecież kochasz ją, co? Więc nie martw się o te rzeczy”. Lub „Nie bój się. Pobierzecie się, a wszystko się jakoś ułoży. Zawsze tak jest!” Statystyki rozwodowe pokazują, że w ponad połowie sytuacji nie wszystko się układa i że świadome lekceważenie potencjalnych punktów konfliktu jest równoznaczne z zapraszaniem nieszczęścia.

Niektórzy ludzie żartują, że małżeństwo jest „skokiem w ciemno przy świetle księżyca.” Inni, że istnieje „miłość od pierwszego wejrzenia.” Chciałbym ci zaproponować, abyś spojrzał po raz drugi, zanim skoczysz. Często człowiek jest tak pochłonięty marze­niami i ideałami, że nie dostrzega drugiej osoby jako człowieka z krwi i kości, a widzi go jedynie jako ucieleśnienie swoich prag­nień. Ślepa miłość może przez pewien czas ignorować wady dru­giego, ale to nie może trwać na wieki.

Jeżeli twoja miłość jest ślepa, prędzej czy później skazana jest na niepowodzenie. Jeżeli kochasz całą osobę, nie wprowadzasz się w błąd co do niej lub co do niego. Dojrzała miłość poznaje wszystkie aspekty osoby. Zarówno pozytywne, jak i negatywne. I oznacza rozumienie, że możesz kochać tę osobę na dobre i na złe.

Tak, będą kolacje przy świetle świec i pocałunki, ale będzie także pranie i zakupy i dwoje ludzi próbujących naraz korzystać rano z łazienki. Będą długie romantyczne spacery i zaplatanie włosów na palcach, lecz będą także zmarszczki i pryszcze. Miłość jest ślepa, kiedy nie widzi i nie akceptuje drugiego jako całej osoby.

Pewna kobieta powiedziała, że „realistyczna akceptacja męż­czyzny oznacza kochanie go dzisiaj takim, jakim jest, nie takim, jakim chciałbyś pomóc mu stać się jutro.” To oczywiście nie znaczy, że żona ma być ślepa na wady swego męża. To znaczy jedynie, że dostosowuje się do nich. „Mówiąc prawdę, nie zmieniłabym go wcale — napisała. — Gdybym mogła, dałabym mu dar taktu. On jest człowiekiem tak bezpośrednim, że nie mogę uwierzyć, iż radzi sobie tak dobrze w polityce.” Dokładnie nie: „To, co widzisz, to otrzymujesz”

Małżeństwo to dwoje niedoskonałych ludzi łączących się w wię­zi osobowej. Dojrzała miłość jest bezwarunkowym oddaniem się niedoskonałej osobie.

Josh McDowell
(fragment książki „Tajemnica Miłości”)

Modlitwa do św. Walentego

Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają i darzą przyjaźnią, Ty który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju, Ty, który dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę.
W obliczu rozdarć i podziałów na świecie daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech ożywiają w nas miłość, przyjaźń i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężyć życiowe przeszkody.
Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna i który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.