W czwartek 19 kwietnia odbyło się w WSD TS w Lądzie Ogólnopolskie Seminarium Habilitacyjno-Doktorskiego z zakresu Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju.

Inspiracji do utworzenia tzw. ekoseminariów dostarczył VI Polski Zjazd Filozoficzny (Toruń 1995). Inicjatorami tych spotkań byli: ks. prof. Józef M. Dołęga (UKSW), prof. Zbigniew Hull (UWM), prof. Andrzej Papuziński (UKW) i prof. Włodzimierz Tyburski (UMK). Spotkania  są organizowane per turnum w poszczególnych ośrodkach akademickich z częstotliwością 5-6 razy w ciągu roku.

Inicjatorem spotkania w Lądzie był prof. Andrzej Papuziński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Podczas seminarium wykład pt. „Preferencje polityczne a świadomość ekologiczna młodzieży i młodych dorosłych” wygłosił dr Wojciech Trempała z UKW w Bydgoszczy. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele takich ośrodków naukowych, jak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Spotkania te są okazją do prezentacji projektów doktorskich i habilitacyjnych oraz dyskusji nad nimi przez grono specjalistów z wiodących polskich ośrodków ekofilozoficznych. Po spotkaniu naukowym i obiedzie w klasztornym refektarzu uczestnicy seminarium zwiedzili lądzki zabytek. Wielu spośród uczestników ekoseminarium było w Lądzie po raz pierwszy. Wszyscy zgodnie wyrażali podziękowanie za możliwość spotkania w miejscu tak wyjątkowym pod względem kulturowym i przyrodniczym.

ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski SDB