DSC_5007 Historia – tym, którzy jej nie lubią kojarzy się ze stęchlizną, nudą i tysiącami pożółkłych kartek. Salezjanie – historycy nie tylko z wykształcenia, ale przede wszystkim z zamiłowania, udowadniają, że jest to porywająca przygoda, w której nie brakuje zaskakujących zwrotów akcji. 16 maja historycy salezjańscy spotkali się w Lądzie. Po co?

Każda grupa „specjalistyczna” odbywa co jakiś czas spotkania, by podsumować swoje dotychczasowe prace, poszukiwania, odkrycia, a także, by wytyczyć dalsze kierunki działania. Spotykają się salezjańscy muzycy, duszpasterze Oratoriów, dyrektorzy, a nawet formatorzy. Dlaczego więc nie mieliby się spotykać historycy? Czy ich praca nie jest wartościowa? Wystarczy przyjrzeć się pracy któregokolwiek salezjanina-historyka, by taka myśl pierzchła z głowy.

Zjazd Międzynarodowego Towarzystwa Miłośników Historii Salezjańskiej w Lądzie był momentem, w którym współbracia z różnych miejsc mogli się spotkać, by podzielić się swoimi osiągnięciami, znaleziskami, wynikami poszukiwań, a także zaplanować dalsze działania. Jednak spotkanie w Lądzie wyróżniło się spośród innych tego typu.

Ksiądz profesor doktor habilitowany Stanisław Wilk – salezjanin, rektor KUL-u w latach 2006-2012, w czasie tego spotkania został szczególnie doceniony. Z okazji zbliżających się jego 70 urodzin była przygotowana specjalna akademia. O godzinie 12.00 w Sali Opackiej lądzkiego klasztoru zebrali się członkowie Towarzystwa Miłośników Historii Salezjańskiej, grono przełożonych, wśród których byli m.in. inspektorowie trzech polskich inspektorii salezjańskich, sekretarz ACSA (czyli Towarzystwa Historyków Salezjańskich na całym świecie), alumni WSD TS w Lądzie oraz inni goście. Po słowach powitania ze strony Księdza Rektora Mariusza Chamarczuka nastąpiła laudacja ku czci Jubilata. Jego sylwetkę i zasługi w pięknej i ekspresyjnej przemowie przedstawił ks. prof. UKSW dr hab. Jan Pietrzykowski. Po nim głos zabrał ks. dr Jarosław Wąsowicz. Przedstawił on w krótkich słowach prezent – publikację, w której salezjanie podsumowali dotychczasowy dorobek Księdza Stanisława Wilka. Wkład Księdza Jubilata w naukę polską i salezjańską podkreślił szczególnie przemawiający po ks. Wąsowiczu Ksiądz Inspektor Marek Chmielewski, który w czasie formacji seminaryjnej miał okazję uczestniczyć w seminarium naukowym ks. Wilka. On też wręczył pamiątkową publikację Drogiemu Gościowi.

Żeby zrozumieć wagę i doniosłość tego wydarzenia, warto przypomnieć dokonania naukowe Księdza Profesora Wilka. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół szeroko pojmowanych dziejów zakonów w czasach nowożytnych i Kościoła w II Rzeczypospolitej. W sposób szczególny interesuje się życiem i działalnością Prymasa Polski kard. Au­gusta Hlonda oraz pierwszego nuncjusza apostolskiego w odrodzonej Polsce Achillesa Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI, którym poświęcił szereg publikacji. Jego dorobek obejmu­je ok. 150 artykułów i rozpraw naukowych.

Księdzu Stanisławowi Wilkowi gratulujemy otrzymania nagrody, a wszystkim salezjańskim historykom życzymy, by dalej z pasją oddawali się historii, zarażając nią młodzież. Wszak od czasów Cycerona wiadomo, że „Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia.”

Kl. Adam Cieślak