„Ludzkie oblicze sportu”

Cały dzień wykładowy, 4 dyskusje, 16 referatów i to wszystko na temat sportu i jego znaczenia w życiu człowieka. Na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na „okrągły” dzień zawitał sport, a z nim delegacja z WSDTS w Lądzie.

Okazuje się, że sport dzisiaj, nawet ten skomercjalizowany, napędzany wielkimi pieniędzmi i ogromnym zapleczem fachowców nie stracił swojego ludzkiego oblicza. Konferencja naukowa pt. „Ludzkie oblicze sportu” została zorganizowana przez Koło Naukowe studentów Instytutu Socjologii UKSW oraz Centrum Myśli Jana Pawła II, którego opiekunem jest wykładowczyni UKSW i WSDTS Ląd – dr Izabela Bukalska. Sympozjum, które odbyło się 10 maja w Warszawie, dotknęło najważniejszych i najbardziej naglących problemów niezwykle dynamicznie rozwijającej się gałęzi socjologicznej jaką jest socjologia sportu. Wystąpienia oscylowały między największymi specjalistami młodego pokolenia naukowców, przez prelekcje znawców myśli Jana Pawła II, referaty studentów, wykłady dotyczące dopingu i prawa karnego w sporcie, sprawozdań badaczy i metodologów, aż po wystąpienia praktyków. Właśnie tych ostatnich reprezentował kl. Krzysztof Słapczyński SDB, student WSDTS Ląd oraz UKSW, a także salezjanin aspirujący do miana wychowawcy młodych ludzi.

Nowe pokolenie

W swoim wystąpieniu kl. Krzysztof opowiedział o doniosłej roli sportu w wychowaniu i w resocjalizacji oraz o szansach i zagrożeniach jakie dla rozwoju młodego człowieka kryje w sobie środowisko sportowe. Referat był „okraszony” wieloma pouczającymi i barwnymi przykładami zaczerpniętymi z własnej praktyki i pracy salezjanów z ludźmi młodymi, w tym także z młodzieżą trudną. Wykład był bardzo aktualny w swoich postulatach, podobnie jak cała konferencja. Sympozjum miało charakter studencki i charakteryzowało się świeżością myśli i aktualnością podejmowanych zagadnień. Prelegenci podkreślali konieczność rzetelnego prowadzenia i publikowania badań oddających bieżącą sytuację badań na temat roli sportu w kształtowaniu społeczeństwa. Mówcy, jako członkowie młodego pokolenia, w większości niezwykle trafnie charakteryzowali najbardziej naglące problemy wokół świata sportu.

Zwieńczeniem konferencji było ogłoszenie wyników konkursu Fotografii Socjologicznej na zdjęcie najlepiej oddające temat sympozjum. Nadesłanych zostało około 90 prac, z czego wiele profesjonalnych i świetnie dopracowanych, ale także wiele udanych i głębokich amatorskich ujęć, które potrafiły niezwykle trafnie ukazać emocje i przeżycia jakie sport budzi w życiu człowieka.

Wnioski nasuwają się same. Sport jest nie tylko sportową rywalizacją, ale sprawą wytrwałości, konsekwencji i wiary w sukces. Do sportu potrzeba serca, a jak dobrze wiemy, w naszym salezjańskim świecie, wychowanie jest sprawą serca. Prawdą jest więc głoszona, przez bohatera tego dnia – kl. Krzysztofa, teza o istotnym znaczeniu sportu w kształtowaniu charakteru i wychowaniu. Sport jako istotny instrument rozwoju i dojrzewania musi mieć swoje miejsce w skierowanych do młodzieży nauczaniu Jana Pawła II i pracy duchowych synów wg metody św. Jana Bosko.