IMG_4711Od początku Wielkiego Postu towarzyszyła nam atmosfera skupienia, refleksji nad naszymi słabościami i pokuty. W Wielki Piątek osiąga ona swoją kulminację. Dzisiejsza liturgia pozwoliła nam tego doświadczyć w sposób szczególny. Chrystus okrutnie cierpiąc, umierając na krzyżu za nasze grzechy, wyzwolił człowieka od śmierci wiecznej.
Podobnie jak w dniu wczorajszym chcemy podzielić się naszym przeżywaniem tego wyjątkowego czasu, poprzez fotorelację z celebracji.

Jak w każdy Wielki Piątek, była ona podzielona na trzy części:

  • Liturgię Słowa, podczas której została odśpiewana Męka Pańska
  • adorację krzyża, gdyż to własnie na nim dokonalo się nasze odkupienie
  • Komunię Świętą, która łączy nas z ofiarą Chrystusa

Na końcu liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego, gdzie trwa adoracja.  Jej zakończenie nastąpi jutro, przed obchodami Wigilii Paschalnej.