Rozpoczął się listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za tych, których Pan wezwał do Siebie. Kontemplując tajemnicę śmierci, nie zapominajmy o nadziei jaką dał nam Chrystus. Zbawiciel przez Swoją mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie, otworzył nam bramy Nieba, abyśmy po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki, radowali się świętością przed Jego Obliczem.
Kl. Maciej Michalak SDB