Radość, szczęście, optymizm, pocieszenie, przebaczenie i w końcu świętość to odpowiedzi, które dzieci najczęściej udzielały na zadawane im pytania, które dotyczyły radości. Miały do tego okazję podczas Lekcji Radości w duchu ks. Bosko. Odbyła się ona 14 kwietnia w naszym lądzkim klasztorze. Wzięły w niej udział dzieci ze szkoły podstawowej ze Słupcy. Do spotkania doszło dzięki staraniom księdza Jana Kwiatkowskiego, wikariusza parafii diecezjalnej pw. św. Wawrzyńca oraz dzięki dobroci księdza dyrektora Ryszarda Sadowskiego SDB. Całość przygotowali i przeprowadzili młodzi salezjanie.

Na początku uczestnicy Lekcji Radości spotkali się w kaplicy. Tam wspólnie pomodlili się koronką do Bożego miłosierdzia. Porozmawiali także na tematy, mówiące o tym, czym jest radość, kiedy człowiek jest radosny i co dzięki niej można osiągnąć. Dzieci chętnie angażowały się w śpiew, tańce i modlitwę. Następnie wzięły udział w grze na terenie klasztoru. Przymnożyła ona wszystkim wiele radości, zadowolenia, ale i zmęczenia.

Lekcję Radości zakończyła krótka agapa w oratorium, której towarzyszyły poczęstunek, wspólny śpiew i modlitwa. Było tak jak czynił to ze swymi chłopcami radosny święty, czyli Jan Bosko.

kl. Damian Okroj SDB