17. grudnia 2010 r. w oknie nadproża portalu prowadzącego z sieni wschodniego skrzydła klasztoru do krużganków został zamontowany nowy witraż. Donatorem i projektantem jego koncepcji jest ks. Janusz Nowiński sdb, Kustosz Zabytków Dawnego Opactwa w Lądzie; wykonawcą projektu artysta-witrażownik Tomasz Tuszko oraz pracownia Witraże S.C. z Warszawy. Witraż osadzono w neogotyckiej żeliwnej ramie, która została wykonana wraz z niezachowanym witrażem w ok. 1852 r. W centrum kompozycji ukazana jest Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus, wzorowana na płaskorzeźbie wieńczącej niegdyś portal głównego wejścia do klasztoru (płaskorzeźba została zniszczona przez hitlerowców podczas II wojny światowej). W polach dolnej partii witraża przedstawione są herby obecnych i dawnych gospodarzy lądzkiego klasztoru: Towarzystwa Salezjańskiego oraz cysterskiego opactwa Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja w Lądzie.