peregrynacja23W dniach 18 – 19 czerwca w lądzkim, pocysterskim klasztorze przebywały relikwie św. Jana Bosko. We wtorkowy wieczór członkowie Rodziny Salezjańskiej zgromadzeni przed kościołem wypatrywali księdza Bosko z modlitwą i śpiewem na ustach oczekując jego przybycia. „Jest! Już nadjeżdża!” – dało się słyszeć z usta duchowych synów i córek. Na oczy cisnęły się łzy. Serce ściskało się z radości i niewypowiedzianej miłości do Świętego.

Nagle dało się słyszeć głośne „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…” jako pierwsze dziękczynienie za nawiedzenie wspólnoty zakonnej i parafialnej przez św. Jana Bosko. Ksiądz Dyrektor Ryszard Sadowski SDB przywitał Założyciela uwielbiając Boga w modlitwie. Następnie wszyscy salezjanie, salezjanki i inni należący do naszej Rodziny oddali cześć i hołd relikwiom księdza Bosko, składając róże jako znak wdzięczności i miłości.

Później odbyła się liturgia słowa, podczas której ksiądz Dyrektor powiedział: „Dziś, pośród nas, jest ten sam ksiądz Bosko, który żył w XIX wieku i ten sam Bóg, który wtedy go powołał i działał przez niego cuda. Warto więc dziś prosić tego księdza Bosko o łaski, których Bóg udziela przez niego tek samo jako kiedyś.” Po zakończeniu ceremonii przywitania młodzież z lądzkiego oratorium poprowadziła krótką adorację relikwii.peregrynacja68

O 22.00 odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Prymasa Polski ks. abpa Józefa Kowalczyka. Wygłosił on słowo Boże, w którym nakreślił sylwetkę ks. Bosko oraz zwracił się przede wszystkim do nauczycieli, których salezjanie z Lądu zaprosili do spotkania z ich Patronem.  Prymas mówił o systemie wychowawczym, którym posługiwał się Wychowawca z Turynu. Podawał ważne myśli, które Jan Paweł II umieścił w Liście „Ojciec i Nauczyciel młodzieży”. Po Eucharystii, w której liczny udział brali nauczyciele, wychowawcy, młodzież, członkowie Rodziny Salezjańskiej oraz wierni ze Słupcy, Zagórowa i innych okolicznych miejscowości, można było podejść do relikwii i oddać im cześć, pomodlić się i porozmawiać z księdzem Bosko. Następnie adorację poprowadzili nowicjusze salezjańscy, a po nich salezjanie z seminarium krakowskiego. Trwała ona do 01.00 w nocy.

Kolejny dzień rozpoczął się uroczystą jutrznią ku czci księdza Jana Bosko. Ksiądz Piotr Szlufik SDB, spowiednik z nowicjatu z Kutna wygłosił konferencję ascetyczną do salezjanów, salezjanek i zgromadzonych wiernych. Zachęcał do „uczenia się Chrystusa” w codzienności poprzez rozważanie Pisma świętego, modlitwę wspólnotową i osobistą, przez okazywanie życzliwości jedni drugim. Mówił o dojrzałym człowieczeństwie, chrześcijaństwie i kapłaństwie Jana Bosko. Powiedział, że to jest prawdziwa świętość tegoż Kapłana.peregrynacja32

Podczas Mszy św. o  9.30 nowicjusze modlili się razem z dziećmi ze szkół podstawowych z gminy Lądek, a o 11.30 z młodzieżą gimnazjalną na Eucharystii spotkali się salezjanie z Krakowa. Między Mszami w kościele odbywała się w ciszy adoracja Najświętszego Sakramentu i relikwii ks. Bosko. Po modlitwie, dzieci i młodzież wzięły udział w grach i zabawach przygotowanych przez salezjanów z Lądu.

Po obiedzie młodzież oratoryjna wystawiła sztukę pt. „Jestem z wami”, której reżyserem był kl. Artur Liashneuski SDB. O 14.15 salezjanie poprowadzili różaniec przy relikwiach. Modlili się w intencjach rodziców, nauczycieli, wychowawców, dzieci i młodzieży, które zostały złożone podczas wcześniejszych wizyt zakonników w okolicznych szkołach.peregrynacja44

Ostatni punktem programu była pożegnalna Eucharystia, której przewodniczył ks. Marek T. Chmielewski SDB, przełożony inspektorii św. Wojciecha. W kazaniu podkreślał geniusz Bożego polanu, objawionego w życiu księdza Bosko. Następnie odbyła się ceremonią pożegnania i wyprowadzenia relikwii z kościoła.

Przyjazd księdza Bosko poprzedziło specjalne triduum zorganizowano dla nauczycieli i pedagogów, którym zależy na dobru młodego człowieka. Każde spotkanie rozpoczynało się Mszą św. Następnie przybyli goście udawali się na konferencje  ks. dra Zenona Klawikowskiego SDB, który przybliżał salezjański styl pracy z młodzieżą. Również w ramach przygotowań młodzi salezjanie jeździli do szkół ewangelizując sztuką teatralną „A miłość jest z nich największa”, opowiadającą o księdzu Bosko: o tym, co czynił, by młodzież, tęskniąca za Bogiem, mogła godnie żyć i dojść do zbawienia. Każdy nauczyciel z okolicy otrzymał także imienne zaproszenie do księdza Bosko. Czas przy księdzu Bosko był również spotkaniem formatorów i formowanych oraz księży profesorów z domów salezjańskich.

peregrynacja30Przyjazd relikwii św. Jana Bosko to wydarzenie, które szybko się nie powtórzy. Salezjanie wyrażają szczerą nadzieję, że ich Założyciel i Ojciec pozostanie z nimi i pomoże w prowadzeniu młodych do zbawienia. Wierzą, że duchowa obecność Apostoła młodzieży zaowocuje dobrym i mądrym życiem uczniów i wychowanków. Ufają, że ksiądz Bosko obficie błogosławi tym, którzy troszczą się o formację młodych serc w dzisiejszym świecie. Pragną, by rodzice, nauczyciele i wychowawcy z zapałem i całkowitym ofiarowaniem siebie zabiegali o bezpieczne, radosne, spokojne i święte życie osób powierzonych ich opiece. Ksiądz Prymas pod koniec kazania powiedział, że od zaangażowania się odpowiedzialnych za wychowanie zależy przyszłość Polski i Kościoła. Należy więc korzystać z dobra, jakie pozostawił ksiądz Bosko, czyli z systemu prewencyjnego, który opiera się na rozumie, religii i miłości.

Tęsknota za księdzem Bosko i jego obecnością, będzie tym mniejsza, im częściej będzie się zapraszało Boga, który jest najlepszym Pedagogiem do pracy wychowawczej oraz będzie praktykowało się skuteczny i przyjazny system wychowawczy.

kl. Damian Okroj SDB