15 lipca 2011 roku minęła 20-ta rocznica śmierci Księdza Stanisława Kosińskiego – wybitnego historyka Kościoła, wielkiego znawcy życia i działalności kard. Augusta Hlonda. Przez kilkadziesiąt lat swoich badań naukowych zgromadził on ogromne zbiory dokumentów, korespondencji oraz wszelkiego rodzaju informacji na temat Prymasa Hlonda. Wszystkie te materiały zostały zebrane w wielotomowym dziele „Acta Hlondiana”, które stanowią podstawę procesu beatyfikacyjnego Pasterza Polskiego Kościoła w trudnych czasach II wojny światowej i pierwszych lat powojennych.

Ze względu na wyjątkowe zasługi w kształceniu alumnów w lądzkim seminarium, niestrudzoną pasję poznawczą, niepospolity humor i erudycję, Rada Domu wspólnoty salezjańskiej w Lądzie zdecydowała, że w 20 rocznicę śmierci ks. Stanisława Kosińskiego, dla uhonorowania jego wybitnej osoby, nada jednej z sal wykładowych imię Księdza prof. Stanisława Kosińskiego SDB. Jednocześnie podjęto decyzję o zawieszeniu w tej sali portretu ks. Kosińskiego, którego namalowanie zlecono Józefowi Januszkiewiczowi artyście malarzowi z Łodzi. Po ponad roku sprawa została sfinalizowana – obraz trafił na miejsce swego przeznaczenia.

Mamy nadzieję, że obecność wizerunku tego wyjątkowego człowieka, w miejscu gdzie uczą się młodzi salezjanie, przyczyni się do większego zapału w studiowaniu, a przede wszystkim będzie owocować szacunkiem dla starszych współbraci i docenieniem ich oddanej pracy na rzecz Zgromadzenia Salezjańskiego.

 Ks. Ryszard Sadowski SDB