DSCN9265W dniu 18 listopada 2013 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu miała miejsce obrona pracy habilitacyjnej ks. Mariusza Chamarczuka – salezjanina, dyrektora wspólnoty pw. św. Bernarda w Lądzie i rektora Wyższego Seminarium Duchownego.

W 1996 roku ks. Mariusz napisał pracę magisterską z teologii moralnej pod kierownictwem ks. prof. dra hab. Henryka Skorowskiego na Wydziale Teologicznym ATK pod tytułem: „Odnowa moralna narodu jako przesłanie czwartej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski”.  Rozprawę doktorską napisał uczestnicząc w seminarium z politologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW pod kierownictwem ks. prof. dra hab. H. Skorowskiego, pod tytułem: „Miejsce Polskiej Misji Katolickiej w środowisku emigracyjnym Polonii Szwedzkiej”, a jej obrona miała miejsce w 2002 roku. W międzyczasie wydał kilka pozycji książkowych i cykl artykułów naukowych oraz opublikował wiele tekstów komentujących wydarzenia społeczno-religijne. W tym roku powodzeniem zwieńczył przewód habilitacyjny na podstawie pracy pt.: Problematyka integracji imigrantów w Kościele katolickim w Szwecji, wydanej jako Tom 5. w cyklu Studia i rozprawy Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.

Życzymy Księdzu Rektorowi wiele wytrwałości i nie mniejszej pasji naukowej, by z zapałem mógł zapoznawać ludzi młodych z problemami socjologicznymi, a równocześnie nadal był otwarty na człowieka i jego sprawy.

 

Kl. Rafał Chabowski SDB