Król i biskup to najważniejsze postacie średniowiecznej Europy. Obaj bowiem reprezentowali władzę, która w ówczesnym przekonaniu, wyrażonym wcześniej przez świętego Pawła z Tarsu, pochodziła od Boga. Widocznym znakiem Jego namiestnictwa był obrzęd namaszczenia olejami świętymi, który towarzyszył zarówno koronacji królewskiej, jak też inauguracji pontyfikatu biskupiego. W ten sposób stawali się pomazańcami Bożymi, którym poddani, a zarazem wierni Kościoła Chrystusowego, winni byli okazywać szacunek, lojalność i posłuszeństwo. W zamian oczekiwali harmonijnej współpracy w sprawowaniu rządów, gdzie sprawy świeckie podlegać miały królowi, zaś duchowe – biskupowi. Wymagano też, by władca bronił wiary i troszczył się o instytucje kościelne, natomiast najwyższy kapłan zobowiązany był udzielać mu wsparcia w rozwiązywaniu problemów państwowych oraz kształtować postawę religijną i etyczną.

Niestety, czasem nadmierne ambicje i różnice poglądów rodziły konflikty na szczytach władzy, w których wzajemne oskarżenia – o nadmierne wtrącanie się duchowieństwa do polityki bądź o ingerowanie  państwa w sprawy Kościoła – elektryzowały i gorszyły ludzi średniowiecza. Niektóre z nich kończyły się tragedią; wystarczy przypomnieć męczeńską śmierć biskupa krakowskiego Stanisława w 1079 roku czy arcybiskupa Canterbury Tomasza Becketa w 1170 roku. Na szczęście dbałość o przymierze tronu z ołtarzem wciąż pozostawała przedmiotem troski, a zgodne współdziałanie obydwu reprezentantów władzy zawsze przynosiło korzyści krajowi, i to zarówno w sprawach wewnętrznych, jak i na arenie międzynarodowej.

Królowie i biskupi będą głównymi bohaterami VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą. Podczas kolejnego spotkania ze średniowieczem poznamy problemy ówczesnego państwa i Kościoła, sprawy, o które troszczyli się władcy, dowiemy się w jaki sposób sprawowali rządy, jakimi kierowali się ideami, jak żyli, podróżowali i mieszkali. Zetkniemy się również z atmosferą królewskiego dworu i obowiązującym tam ceremoniałem. Spotkamy też jego poddanych – wojów i rycerzy, kupców, kmieci i rzemieślników, mnichów i kapłanów, a także muzykantów i kuglarzy. Posłuchamy ciekawych wykładów, obejrzymy interesujące wystawy, zwiedzimy piękny klasztor i wybierzemy się na grodzisko, które było świadkiem narodzin państwa polskiego.

Ląd na Wartą jest miejscem pięknym i niezwykłym. Często odwiedzali go królowie i biskupi. Goszcząc w tutejszym grodzie, a później w klasztorze, niejednokrotnie podejmowali decyzje w sprawach ważnych dla państwa i Kościoła, troszczyli się również o lokalną społeczność. Warto więc tu przyjechać, gdyż będziecie się bawić i uczyć w dobrym towarzystwie. Zabierzcie też swoje dzieci, dla których przygotowaliśmy wiele atrakcji. Przyjedźcie na VIII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą – przyjmiemy Was po królewsku!

Michał Brzostowicz

Program Festiwalu

 

Więcej informacji na stronie: www.festiwal-lad.pl