W ostatni weekend, tj. 2 i 3 czerwca 2012 r. w Lądzie, odbył się VIII  Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. Temat tegorocznego festiwalu brzmiał „Królowie i Biskupi”. Wskazywał on na te postaci jako na głównych przedstawicieli władzy w średniowieczu. Król sprawował rządy nad poddanymi, biskup zaś nad wiernymi. Ponieważ obie te władze obejmowały w większości te same osoby, niebagatelną była harmonijna współpraca króla i biskupa dla dobra powierzonego im ludu.

Mimo niekorzystnej aury, festiwal, jak każdego roku, cieszył się dużym zainteresowaniem turystów i mieszkańców okolicznych miejscowości. Wszyscy zachęceni zaproszeniem, iż zostaną przyjęci po królewsku, korzystali z bogactwa programu, jaki pieczołowicie przygotowali organizatorzy. Znalazły się w nim m. in. wykłady prowadzone przez profesorów z Warszawy i Poznania, koncerty, liczne warsztaty, wystawy, gry i zabawy dla dzieci. Wszyscy, którzy przybyli na festiwal mogli zwiedzić z przewodnikiem piękny pocysterski klasztor, a także poczuć prawdziwą średniowieczną atmosferę w grodzie, w którym można było spotkać wiele średniowiecznych postaci, m. in. rycerzy, kupców, rzemieślników, muzykantów, czy mnichów. Festiwal zakończył się wspólną uroczystą Mszą świętą w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny i Św. Mikołaja w Lądzie.

kl. Andrzej Waś SDB