Koniec wakacji. Weź swój krzyż i idź za mną. Każdy człowiek w swoim życiu chciałby, aby to, co przyjemne, trwało jak najdłużej. Wybieramy, to, co jest bardziej atrakcyjne, to co jest z korzyścią dla nas, to co może nie kosztuje nas wiele wysiłku, ale jest w porządku. Natomiast życie osoby powołanej do życia chrześcijańskiego, a szczególnie kapłańskiego, zakonnego wymaga ofiary, rezygnacji z siebie, poświęcenia, miłości, czasem i względem tych, którzy nie darzą nas serdecznością.

Przygotowania do inauguracji nowego roku w lądzkim seminarium trwały kilka dni. Odbywały się głównie w nurcie duchowym: triduum eucharystyczne w czasie modlitw wieczornych, pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach, gdzie przez ręce Maryi zawierzaliśmy Bogu przyszły czas studiów i formacji oraz wypraszaliśmy potrzebne łaski. Część współbraci zdecydowała się wybrać do Kawnic rowerami.
Oficjalne rozpoczęcie roku akademicko-formacyjnego odbyło się 26 września. Centralnym punktem była Eucharystia, której przewodniczyli Inspektor prowincji pilskiej, a koncelebrowali inspektorzy z prowincji warszawskiej i wrocławskiej. Homilię wygłosił ks. Marek Chmielewski SDB, w której na podstawie Ewangelii zauważył, że koniec wakacji jest dla nas zaproszeniem by, tak jak Jezus wybierać, to, co nie jest łatwe, co nie jest przyjemne, a jest pracą, jest krzyżem, jest wysiłkiem, jest poświęceniem. Następnie wszyscy udaliśmy się do Sali Opackiej, gdzie miało miejsce oficjalne otwarcie roku akademickiego-formacyjnego przez ks. Rektora Mariusza Chamarczuka SDB. Alumni z I roku złożyli ślubowanie, a wykład inauguracyjny pod tytułem „Odkryć na nowo prawdę o stworzeniu świata ex nihilo. Refleksje na kanwie encykliki Laudato si” wygłosił ks. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB.

Na popołudnie przewidziano niezwykłe wydarzenie kulturalne, czyli koncert Orkiestry Filharmonii Poznańskiej „Przeboje klasyków wiedeńskich” pod batutą Łukasza Borowicza.

Zwieńczeniem przygotowań do nowego roku była programacja – czyli planowanie nowego roku lądzkiej wspólnoty, która była kontynuowana w niedzielę. Natomiast po obiedzie odbył się mecz piłkarski „pierwszy rok kontra reszta świata.” Mecz jak co roku zakończył się zwycięstwem roczników starszych.
„Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu, mówi Pan, nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha cały ludu ziemi, mówi Pan. Do pracy!
Bo Ja jestem z wami, mówi Pan Zastępów. Według przymierza, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was. Nie lękajcie się!” (Ag 2,4-5)

Kl. Dawid Jakubiak SDB