Obchody setnej rocznicy śmierci bł. Ks. Michała Rua, pierwszego następcy św. Jana Bosko na stanowisku przełożonego generalnego Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego, uświetnił zorganizowany w Szczecinie Kongres, mający na celu przybliżenie sylwetki Ks. Rua, który w historii zarówno Zgromadzenia, jak i całego Kościoła Świętego, zapisał się jako wytrwały krzewiciel nauki Chrystusa w środowiskach najuboższej młodzieży nie tylko Włoch czy Europy, ale i całego niemal świata.

Uczestnikom konferencji wypełniającym szczelnie aulę  Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu, kolejni prelegenci zaprezentowali wieloaspektowość osobowości ks. Rua, która nie należała do tuzinkowych. Gigant pracy na rzecz zbawienia młodych dusz, dał się poznać jako doskonały organizator, przełożony, a także gorliwy apostoł. Wśród referujących znalazło się wiele wyśmienitych nazwisk Współbraci, zajmujących się badaniem dziejów Zgromadzenia, jak i historii Kościoła. Swoje materiały badawcze przedstawili:
Ks. dr Zenon Klawikowski SDB (Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n. Wartą), Sylwetka duchowa ks. Michała Rua
Ks. prof. Stanisław Zimniak SDB (Salezjański Instytut Historyczny w Rzymie), Dziedzictwo Ks. Bosko w rękach ks. Michała Rua (1888 – 1910): zarys światowej ekspansji
Ks. dr Marek Chmielewski SDB (Inspektor Prowincji św. Wojciecha), Działalność misyjna Towarzystwa św. Franciszka Salezego w okresie rektoratu ks. Michała Rua (1888 – 1910)
Ks. prof. Jan Pietrzykowski SDB (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Sytuacja zakonów w Galicji na przełomie XIX i XX w.
Ks. prof. Stanisław Wilk SDB (Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), Realizacja charyzmatu salezjańskiego przez bł. Broniaława Markiewicza CSM
Ks. dr Waldemar Żurek SDB (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Casa Madre salezjanów polskich w Oświęcimiu za rządów ks. Michała Rua, pierwszego następcy św. Jana Bosko
Ks. mgr Jacek Brakowski SDB  (Rumia), Wiadomości Salezjańskie, polska wersja „Bolletino Salesiano” w latach 1897 – 1910
Ks. mgr Artur Świeży SDB (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Krakowskiej), Wizytacja placówek salezjańskich na ziemiach polskich przez ks. Michała Rua w 1901 – 1904 r.
Niestety Księdzu Biskupowi Enrico dal Covolo SDB (Rektor Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie) nie udało się przybyć na szczecińską konferencję. Przesłał za to swój referat, zatytułowany Ks. Rua: „kopia” Księdza Bosko? Porównanie dwóch Positiones, który odczytał ks. prof. Stanisław Zimniak
Ks. mgr Jarosław Wąsowicz SDB (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej), Działania operacyjne Służby Bezpieczeństwa w Polsce w związku z beatyfikacją ks. Michała Rua
Punktem centralnym spotkania była uroczysta Eucharystia sprawowana przez ks. Inspektora Marka Chmielewskiego. Sympozjum zakończyło się podsumowaniem, jakiego dokonał główny jego organizator ks. Jarosław Wąsowicz, zwracając uwagę na swoiste cechy ks. Rua, predysponujące go do świętości. Niespodzianką dla uczestników konferencji była emisja filmu biograficznego o ks. Rua, ukazującego postać wielkiego kapłana i wychowawcy, który służąc bliźnim ponad swoje siły, dał Kościołowi zastępy duszpasterzy pragnących prowadzić młodych do Chrystusa.

kl. Maciej Michalak SDB