Rozkazem  z dnia 28 czerwca bieżącego roku (L 6/11) Naczelnik Harcerzy, hm. Radosław Podogrocki, powołał 2 KSH.

„Powołuję 2 Krąg Starszych Harcerzy ,,Mafeking” Gromada w Lądzie. Na funkcję Przewodniczącego 2 Kręgu Starszych Harcerzy „Mafeking” powołuję – ks. phm. Piotra Przyborskiego.”

2 Krąg Starszych Harcerzy „Mafeking” (2KSH) jest kręgiem kleryckim, który zrzesza alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie oraz innych salezjanów. Do kręgu mogą też należeć księża i zakonnicy spoza zgromadzenia salezjańskiego, po oficjalnym zadeklarowaniu swojego członkowstwa w 2 KSH. Krąg stara się kontynuować przedwojenne harcerskie tradycje salezjańskie. Według najnowszych Regulaminów ZHR stanowimy Harcerski Krąg Klerycki ZHR, ale ze względów historycznych pozostaliśmy przy jego tradycyjnej nazwie 2 KSH „Mafeking”.