Co w Lądzie piszczy…

W ostatnich dniach w Lądzie miało miejsce wiele wydarzeń.  Po pierwsze, przyjechali już neoprofesi z nowicjatów ze Swobnicy i Kopca, co bardzo powiększyło szeregi naszego seminarium. 8 września złożyli oni swoje pierwsze śluby zakonne na ręce ks. Pascuala Chaveza, Przełożonego Generalnego TS.  Wróciły także oba starsze kursy ze swoich wakacji oraz praktyk. Po drugie,  zakończyliśmy doroczne wykopki. Wszyscy alumni przez dwa dni dzielnie zbierali ziemniaki. Po trzecie, 17 września rozpoczęliśmy tzw. programację czyli planowanie pracy całej wspólnoty na najbliższy rok. Trwała ona dwa dni. Po czwarte, przygotowujemy się do nadchodzącej inauguracji roku akademickiego. Podczas uroczystości (…)

Czytaj całość →

Wakacje kursowe

Przed inauguracją roku akademickiego alumni drugiego roku wyjadą jeszcze wraz ze swoim opiekunem ks. Wojciechem Gretką na wakacje do Szczyrku, by razem odpocząć po akcjach młodzieżowych. Studenci trzeciego roku już wrócili z takiego wyjazdu, ale niedługo udadzą się, w ramach studiów, na pierwsze praktyki pedagogiczne. W najbliższych dniach do Lądu przyjadą także neoprofesi z nowicjatów w Kopcu i Swobnicy. 8 września złożyli oni swoją pierwszą profesję zakonną w Częstochowie na ręce ks. Pascuala Chaveza,  Przełożonego Generalnego TS. Neoprofesi z obu nowicjatów utworzą kurs pierwszy. Od tego roku akademickiego w  WSD TS będą trzy lata studiów – dwa filozofii i jeden pedagogiki.

Czytaj całość →

Odnowiona profesja

Boże Ojcze, Ty mnie konsekrowałeś dla Siebie w dniu Chrztu świętego. W odpowiedzi na miłość Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który mnie wzywa, abym wierniej Go naśladował i wiedziony przez Ducha Świętego, który jest światłością i mocą, w pełni dobrowolnie ofiaruję się Tobie całkowicie […] Powyższymi słowami 15 alumnów WSD TS odnowiło dzisiaj swoją profesję zakonną. Uroczystość odbyła się podczas Eucharystii w kaplicy seminaryjnej. Klerycy składali swoje śluby na ręce ks. Wojciecha Gretki, homilię wygłosił ks. Radosław Błaszczyk. Śluby poprzedzone były dniem skupienia poprowadzonym przez ks. Zenona Klawikowskiego, dyrektora Ośrodka Duchowości Salezjańskiej. Wszyscy studenci WSDTS są (…)

Czytaj całość →

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego

W sobotę 25 września 2010 roku odbędzie się w Lądzie inauguracja roku akademickiego. Nowy rok seminaryjny rozpoczniemy o godz. 10.00 mszą świętą, której będzie przewodniczył i homilię wygłosi Ksiądz Inspektor Marek Chmielewski. Wykład inauguracyjny pt. „Główna problematyka ekofilozofii” przedstawi wieloletni dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej i dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW ks. prof. dr hab. Józef Marceli Dołęga. W imieniu lądzkiej wspólnoty salezjańskiej serdecznie zapraszam wszystkich Współbraci i Przyjaciół naszego seminarium do wzięcia udziału w tej uroczystości. Ks. Ryszard Sadowski, SDB

Czytaj całość →