28 maja w naszej wspólnocie obchodziliśmy radosną uroczystość – salezjanie kapłani z inspektorii pilskiej i warszawskiej świętowali  jubileusze 25- i 50-lecia święceń prebiteratu.

Eucharystii przewodniczył oraz kazanie wygłosił Ksiądz Inspektor ks. Sławomir Łubian. Wśród koncelebransów, oprócz obchodzących rocznicę święceń oraz kapłanów z Lądu, nie zabrakło również Księdza Inspektora ks. Marka Chmielewskiego. Ważną dla jubilatów była także obecność ks. Stanisława Jezierskiego, który był zaangażowany w ich wychowanie i formację. Odczytany został wzruszający list ks. Remigiusza Popowskiego, który nie mógł niestety uczestniczyć w uroczystościach. W ciepłym słowie podzielił się on swoim świadectwem kapłańskiego życia oraz cierpienia pełnego nadziei.

Jako pamiątkę z tego spotkania jubilaci otrzymali specjalne błogosławieństwo od papieża Benedykta XVI. Podczas obiadu zagrała i zaśpiewała młodzież z Libanu, która przyjechała razem z ks. Kazimierzem Gajowym. Spotkanie braterskie zakończyło wspólne świętowanie.

kl. Marek Majewski SDB

 Jubilaci 2012

 

50 lat temu święcenia przyjęli: 25 lat temu święcenia przyjęli:
Ks. Marian Barzowski
Ks. Antoni Gabrel
Ks. Leon Grochalski
Ks. Kazimierz Jarząbek
Ks. Marian Juraś
Ks. Franciszek Kamiński
Ks. Edward Kołek
Ks. Marian Lewko
Ks. Zbigniew Malinowski
Ks. Ignacy Pływaczyk
Ks. Remigiusz Popowski
Ks. Wacław Rusinek
Ks. Jerzy Rydzewski
Ks. Tadeusz Rzeźnicki
Ks. Wacław Świerzbiołek
Ks. Stefan Tomaszewski
Ks. Jacek Trochim
Ks. Stanisław Trus
Ks. Kazimierz Walczuk
Ks. Zdzisław Weder
Ks. Tadeusz Wrzosek
Ks. Józef Żak
Ks. Jarosław Dobkowski
Ks. Kazimierz Gajowy
Ks. Paweł Kacprzak
Ks. Mirosław Król
Ks. Feliks Łobos
Ks. Edward Mackiewicz
Ks. Stefan Makuracki
Ks. Jan Niewęgłowski
Ks. Krzysztof Owczarek
Ks. Stanisław Rusiniak
Ks. Mariusz Słomiński
Ks. Jarosław Szadkowski
Ks. Stanisław Szestowicki
Ks. Józef Ślazyk
Ks. Jan Walenciej
Ks. Krzysztof Wilkos