„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał”. Słowa, które Chrystus wypowiada w kierunku apostołów w piękny sposób ukazują istotę powołania, jakim nasz Zbawiciel obdarza swoich uczniów. Słowa Jezusa stają się nam szczególnie bliskie przy okazji celebrowania uroczystości związanych z życiem kapłańskim. Dla nas salezjanów z Lądu, takim momentem był wtorek 2-go czerwca, kiedy gościliśmy we wspólnocie czternastu jubilatów świętujących 25-lecie kapłaństwa oraz jednego złotego jubilata, który święcenia prezbiteratu przyjmował 50 lat temu. Podczas Eucharystii wspólnie z wiernymi dziękowaliśmy za służbę naszych czcigodnych współbraci Kościołowi i Zgromadzeniu, prosząc o potrzebne łaski w ich dalszej posłudze. Homilię do zgromadzonych w lądzkiej świątyni wygłosił Radca Generalny ks. Roman Jachimowicz, który także tego dnia obchodził srebrny jubileusz święceń. Po wzruszających życzeniach na zakończenie Mszy Świętej i uroczystym błogosławieństwie, księża i współbracia klerycy udali się do refektarza, aby przy obiedzie kontynuować wspólne świętowanie. Każdy moment, w którym tak wyraźnie wybrzmiewa wierność Chrystusowi, jest szczególnie budujący dla młodych salezjanów, którzy ubogaceni przykładem starszych współbraci mogą z nadzieją i ufnością przygotowywać się do rozpoczęcia w przyszłości własnej drogi kapłańskiej.