200 lat urodzin Księdza Bosko to także 200 lat od ustanowienia święta Maryi Wspomożycielki. Z okazji uroczystości ku czci głównej Patronki Zgromadzenia Salezjańskiego przedstawiam kilka informacji o genezie tego szczególnego dnia.

 

W roku jubausiliatriceileuszowym 200 – lecia urodzin św. Jana Bosko zbliżająca się wielkimi krokami uroczystość Maryi Wspomożycielki Wiernych ma szczególny wymiar. Pierwszy powód jest taki, że tytuł „Wspomożenie Wiernych” był bardzo bliski Księdzu Bosko, o czym świadczy wspaniała świątynia ku czci Maryi Wspomożycielki w Turynie, „błogosławieństwo Wspomożycielki”, medaliki czy nowenna. Po drugie, Maryja Wspomożycielka jest główną Patronką Zgromadzenia Salezjańskiego, o  czym czytamy w artykule 9. Konstytucji Towarzystwa Salezjańskiego. Po trzecie, w tym roku obchodzimy 200 – lecie ustanowienia święta Maryi Wspomożycielki Wiernych. Tej sprawie chciałbym poświęcić parę słów.

Papież Pius VII, którego pontyfikat przypadał na lata 1800 – 1823, na własnym przykładzie doświadczył tego, że uczniowie Chrystusa będą prześladowani i więzieni. Równocześnie z jego papieską posługą we Francji panował Napoleon I Bonaparte, który okazał się być przeciwnikiem papiestwa. Napoleon chciał kontrolować władzę papieża. Kiedy papież stawiał opór, władca Francji zdecydował o podboju Państwa Kościelnego przez wojska francuskie. Papież nie ugiął się, a nawet obłożył ekskomuniką „rabusiów Patrymonium św. Piotra.” W odpowiedzi na to Napoleon zadecydował o uwięzieniu papieża. Działo się to w 1809 r. Piusa VII osadzono w Savonie koło Genui. Spędził tam blisko 5 lat. W 1814 r., kiedy potęga Napoleona sukcesywnie upadała, pojawiła się szansa na uwolnienie Ojca Świętego. Rzeczywiście, tak się stało w już w maju 1814 r. 24 dnia tego miesiąca papież został triumfalnie powitany w Rzymie. Rok później, 15 września 1815 r., Kongregacja Obrzędów ustanowiła święto ku czci Maryi Wspomożycielki na pamiątkę uwolnienia papieża z więzienia.

Ksiądz Bosko dobrze wiedział o tych wydarzeniach, bo przecież żyło nimi społeczeństwo włoskie w okresie dzieciństwa świętego. Mając w pamięci tę szczególną opiekę Maryi, postanowił on, że Maryja, czczona pod tytułem „Wspomożenie Wiernych”, będzie  patronką wszystkich dzieł salezjańskich. Od 1860 r. widzimy początki szczególnego nabożeństwa Księdza Bosko do Wspomożycielki. W latach 1865 – 1868 buduje ku Jej czci wspomniany już powyżej kościół w Turynie w dzielnicy Valdocco obok pierwszego oratorium. W 1867 r. Tomasz Lorenzone maluje na zlecenie Księdza Bosko monumentalny obraz Maryi Wspomożycielki (8 x 4 m) do ołtarza głównego powstającej świątyni. W 1903 r. obraz ten zostaje ukoronowany papieskimi koronami, a w 1911 r. kościół otrzymuje tytuł bazyliki mniejszej. W 1988 r. (rok 100 – lecia śmierci ksiedza Bosko) bazylikę na Valdocco odwiedził św. Jan Paweł II. Natomiast już 21czerwca tego roku sanktuarium Wspomożycielki nawiedzi papież Franciszek.

Wszystkim świętującym uroczystość Maryi Wspomożycielki życzę, by Madonna Księdza Bosko wypraszała potrzebne im łaski.

kl. Krystian Sukiennik SDB