12 grudnia, w przeddzień 31. rocznicy wprowadzenia przez gen. Jaruzelskiego stanu wojennego, z całą wspólnotą salezjańską oraz z zaproszonymi gośćmi, wzięliśmy udział w wieczorze patriotycznym, zorganizowanym przez kl. Michała Słojewskiego SDB.

Na początku wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy, a następnie trzech salezjanów wydeklamowało wiersze patriotyczne. Ich treść odnosiła się do smutku i nostalgii zaistniałej pośród Polaków patriotów. Przyczyną było ogłoszenie stanu wojennego na terenie całego kraju. Naród Polski poczuł się zdradzony przez „polaczków moskiewskich”, antypatriotów, dbających tylko o własny interes. Potem głos zabrał ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, znakomity historyk, wierny patriota, troszczący się o dobro wspólne ojczyzny w duchu Jezusa Chrystusa. Mówił o rozpaczy Polaków, którzy zagrzani do walki, podejmowali się heroicznych czynów. Po pierwszym wystąpieniu krótką historię o poświęceniu sztandarów związków zawodowych, które miało odbyć się właśnie w niedzielę 13. grudnia 1981 roku w całym kraju, opowiedział pan dr Gołdyn. Wskazywał na pozytywne przykłady z tym wydarzeniem związane. Mimo rozpoczętych rozruchów na ulicach polskich miast, w wielu kościołach dokonano poświęcenia sztandarów. Niektóre zachowały się do dzisiaj.

Kolejnym gościem, który zabrał głos był pan Roman Kotwa ze Słupcy. Jest to jedyny internowany z powiatu słupeckiego. Opowiadał o męczarniach, zastraszeniach, których doznawał. Wspominał więzienie w którym przebywał i warunki tam panujące. O wszystkim opowiadał z wielką precyzją, jakby to działo się nie tak dawno i na nowo. Złożył świadectwo wiary i życia pełnego wiernej służby Bogu i ojczyźnie.

Naszemu spotkaniu patronował bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Po tych wystąpieniach udaliśmy się do kaplicy seminaryjnej, by oddać cześć relikwiom błogosławionego Męczennika Patrioty, które otrzymaliśmy z warszawskiego sanktuarium pod jego wezwaniem.

Po krótkiej modlitwie za ojczyznę i Polaków, oddaliśmy siebie i cały naród polski opiece Matki Bożej Królowej Polski, odśpiewując Apel Jasnogórski.

kl. Damian Okroj SDB