a639_g_201604089912Kwiecień jest miesiącem obfitującym w liczne wydarzenia w naszym seminarium. Na początku kwietnia alumni z I i II kursu wrócili ze świątecznego pobytu w domach rodzinnych. W Niedzielę Bożego Miłosierdzia kilku współbraci było obecnych w salezjańskich parafiach w Pile, aby prowadzić „niedzielę powołaniową”. Tydzień później inna grupa salezjanów z Lądu pojechała do Słupska, Kobylnicy i Główczyc, aby w tamtejszych placówkach salezjańskich również dzielić się świadectwem powołania.
W piątek 8 kwietnia w naszym domu gościł ks. Alfred Leja, Przełożony Inspektorii Wrocławskiej, aby poprowadzić miesięczny dzień skupienia. Swoje rozważania osnuł wokół trzech postaw charakteryzujących współczesnych salezjanów: mistyka w duchu, proroctwo braterstwa i posłannictwo wśród młodzieży.
Tego samego dnia kilku współbraci na czele ks. Zenonem Klawikowskim gościło w Sanktuarium Matki Bożej Miłości i Pokoju, Pani Kujaw w Markowicach. Na zaproszenie kustosza sanktuarium prowadzili czuwanie modlitewne z cyklu „Święci w Miłosierdziu”, w którym przybliżyli postać i duchowość św. Jana Bosko, a także animowali liturgię Mszy świętej.