Tegoroczna inauguracja roku akademicko- formacyjnego była ważna z dwóch powodów. Pierwszy z nich to połączenie inauguracji z objęciem funkcji rektora seminarium i dyrektora wspólnoty zakonnej w Lądzie przez ks. Sławomira Łubiana SDB. Drugi to immatrykulacja 7 nowych alumnów naszego seminarium.

Obchody inauguracji rozpoczęły się w sobotę 26 września o godzinie 10.00 w kościele parafialnym w Ladzie, gdzie zebrani goście uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Inspektor Tadeusz Itrych SDB natomiast kazanie wygłosił ks. Inspektor Tadeusz Jarecki SDB. Oprawę muzyczną tej celebracji liturgicznej przygotował chór seminaryjny wraz z panią dr Martą Benk wykładowczynią lądzkiego seminarium. Podczas tej Eucharystii nastąpiło publiczne wyznanie wiary wygłoszone przez ks. Sławomira Łubiana a następnie przyjęcie funkcji rektora seminarium oraz dyrektora wspólnoty zakonnej w Lądzie. Przed zakończeniem Mszy Świętej ks. Inspektor Tadeusz Itrych podziękował, dotychczasowemu rektorowi salezjańskiego seminarium w Lądzie, ks. Mariuszowi Chamarczukowi za dotychczasową służbę i poświecenie na rzecz lądzkiej wspólnoty.

Dalsze uroczystości odbywały się na Sali opackiej. Tam klerycy rozpoczęli dalszą część obchodów od zaśpiewania pieśni Gaude Mater Polonia. Później nastąpiło przywitanie wszystkich przywitanych gości, słowo wstępne nowego rektora seminarium ks. Sławomira Łubiana oraz rozpoczęcie nowego roku akademicko-formacyjnego. Następnie odbyła się immatrykulacja, czyli przyjęcie nowych salezjańskich kleryków w poczet alumnów seminarium. Jej wyrazem było wręczenie nowym alumnom indeksów, indeksów praktyk oraz legitymacji studenckich, którego dokonali inspektorzy inspektorii salezjańskich. Później odbyło się sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności seminarium wygłoszone przez ks. prorektora Dariusza Dynaka- Michalskiego SDB. Po sprawozdaniu nastąpił wykład inauguracyjny wygłoszony przez ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniewa Łepko SDB, zatytułowany „Antropologiczne wyzwania cywilizacji technokratycznej”. Po wykładzie odbyły się przemówienia wygłoszone przez niektórych przybyłych gości a wśród nich przemawiał min. ks. Zygmunt Kostka SDB- wikariusz inspektora inspektorii św. Jacka z siedzibą w Krakowie. Kolejnym punktem było uroczyste odśpiewanie pieśni Gaudeamus Igitur, po którym nastąpił uroczysty obiad w seminaryjnym refektarzu.

Dopełnieniem uroczystości był wieczorny koncert orkiestry filharmonii poznańskiej zatytułowany „Nie Znacie? To Posłuchajcie”. Koncert przyciągnął wiele osób zainteresowanych muzyką klasyczną jednak z uwagi na panujący reżim sanitarny ilość osób, które mogły w nim uczestniczyć była ograniczona. w kościele można było usłyszeć utwory rzadko prezentowane publiczności. Były to:Wstęp do opery Filenis Romana Statkowskiego, Concerto symphonique pour piano avec orchestre op. 62 Michała Bergsona oraz Symfonia op. 60 Franza Xavera Scharwenki.

Tak właśnie minął dzień inauguracji roku akademicko-formacyjnego. Liczymy, że nowy rok akademicki przyczyni się do naszego wzrostu duchowego, intelektualnego, formacyjnego, ale także i ludzkiego.