P1060988W sobotę, 28. września klerycy z lądzkiego seminarium oficjalnie rozpoczęli nowy rok akademicki. Uroczystość swoją obecnością uświetnili liczni goście na czele z Księżmi Inspektorami: ks. Markiem Chmielewskim, ks. Dariuszem Bartochą i ks. Alfredem Leją oraz Ks. Wikariuszem Przemysławem Solarskim, który reprezentował przełożonego Inspektorii Warszawskiej.

 

 

Najważniejszym i zarazem pierwszym punktem Inauguracji była uroczysta Eucharystia w kościele parafialnym, której przewodniczył i słowo wygłosił Ks. Insp. Marek Chmielewski. Podczas Mszy św. modliliśmy się o siły w wytrwałym zdobywaniu wiedzy dla kleryków i cierpliwość w jej przekazywaniu dla profesorów. Liturgię Mszy Św. swym śpiewem upiększył chór seminaryjny prowadzony przez ks. Marcina Balawandra.

 

Następnym punktem naszego świętowania było spotkanie w tzw. sali opackiej, gdzie po odśpiewaniu tradycyjnego ,,Gaude Mater” ks. Mariusz Chamarczuk – Rektor seminarium i dyrektor naszej Wspólnoty ogłosił uroczyście: ,,Rok akademicki 2013/14 uważam za rozpoczęty”. Po gromkich brawach Prorektor ds. studiów ks. Tomasz Kościelny  przedstawił sprawozdanie z działalności WSDTS w Lądzie  za rok 2012/13.

 

Wykład inauguracyjny o tajemniczym tytule: ,,Jak współczesnemu człowiekowi mówić o Bogu? Uwagi filozofa”, wygłosił ks. prof. UKSW dr hab. Adam Świeżyński. Następnie przemawiali zaproszeni goście, aż w końcu głos zabrały ,,pierwszaki” czyli studenci kursu I. Klerycy wobec wszystkich zgromadzonych uroczyście ślubowali, że będą wytrwale zdobywać wiedzę, rzetelnie dociekać prawdy, cenić wartości chrześcijańskie itd., a potem Księża Inspektorzy wręczyli im indeksy oraz legitymacje studenckie.

 

Uroczystość uwieńczył śpiew,,Gaudeamus igitur”, po którym wszyscy zebrani udali się na przepyszny obiad, by prócz ducha i intelektu posilić także swe ciała.

 

Kl. Kamil Wieteska SDB