10 października klerycy trzeciego roku Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie wraz z ks. Rektorem Ryszardem Sadowskim i ks. Mariuszem Chamarczukiem uczestniczyli w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2011/2012 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wczesnym rankiem wyruszyliśmy razem z ks. Mariuszem Kowalskim do Łomianek, gdzie spotkaliśmy się ze wspólnotą Świętego Franciszka Salezego. Następnie udaliśmy się do nowego kampusu akademickiego UKSW przy ulicy Wójcickiego, który zwiedziliśmy. Inaugurację otworzyła uroczysta Msza Święta, której przewodniczył i wygłosił słowo Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp Celestino Migliore. W homilii wskazał na problemy materialne z jakimi muszą zmagać się studenci oraz zachęcił do współodpowiedzialności za uczelnie i poszukiwania prawdy.

Po Eucharystii wszyscy uczestnicy udali się do głównej auli UKSW, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Przybyłych gości powitał Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski SDB, który także przedstawił sprawozdanie za miniony rok akademicki 2010/2011. Podkreślił w nim dynamiczny rozwój uczelni (powstanie nowych kierunków, wzrost liczby studentów, osiągnięcia naukowe wykładowców i studentów, otwarcie i budowa nowych obiektów uczelni). Wykład inauguracyjny przedstawił Prezydent Rzeczypospolitej Polski Pan Bronisław Komorowski, który immatrykulowanym studentom wręczył indeksy.

Następnie udaliśmy się do Lasek, gdzie zapoznaliśmy się z historią i działalnością Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, które prowadzi przedszkola, szkoły na wszystkich poziomach nauczania, internaty, biblioteki, wydawnictwo książek i publikacji tyflologicznych, oraz działalność naukową z zakresu tyflologii, tyflopedagogiki i wielu innych. Finałem naszego pobytu w Warszawie był seans filmowy „1920 Bitwa Warszawska”, po którym powróciliśmy do naszej Alma Mater.

kl. Łukasz Piskuła SDB