Każda grupa ma swoje  tradycje przyjmowania nowych członków w swoje szeregi. Choć przybiera ono różne formy ma za to jeden cel – integrację poprzez wspólną zabawę. Także w Lądzie mamy taki obrzęd.

Tegoroczne, oficjalne przyjęcie pierwszego rocznika do wspólnoty postnowicjackiej odbyło się w środę – 24 października. Całość nawiązywała do czasów starożytnego świata cesarzy i filozofów. Zadaniem współbraci ubiegających się o przyjęcie do Imperium Lądzkiego było rozweselenie jego cesarza Bohonusa, w którego rolę wcielił się kl. Marek – dziekan alumnów. Każda z grup zaprezentowała scenki, w których przedstawiła wspólnotę lądzką ze swojej perspektywy. Komnata została udekorowana wielowiekowymi kolumnami, które czasowo dostawały możliwość poruszania się. Sługa cesarski czuwał nad tym, aby zabawiający nie łamali dworskiego savoir-vivre, a pomagali mu w tym dwaj gadiatorzy, którzy jednak niekiedy zajmowali się bardziej własnymi sprawami niż bezpieczeństwem imperatora. Po zaprezentowaniu się wszystkich grup, cesarz czuł się rozbawiony i każdemu nowemu członkowi lądziego domu wręczył akt nadania obywatelstwa. Rzecz jasna grono formatorów nie było z tego wyłączone. Na koniec odbyła się oczywiście „uczta”.

Wieczór upłynął wszystkim w radosnej atmosferze, a śmiechom nie było końca. Pomogło nam to nabrać dystansu do samych siebie oraz do wydobyć z szarej rzeczywistości aspekty śmieszne i rozrywkowe.

kl. Krzysztof Jaskólski SDB