SONY DSC                 Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie i Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zapraszają do udziału w I Lądzkim Sympozjum Pedagogicznym pod hasłem: „Współczesne problemy wychowawcze w perspektywie aksjologicznej”, które odbędzie się w Lądzie nad Wartą w sobotę, 21 czerwca 2014 roku. Sympozjum jest objęte patronatem Księdza Inspektora Marka Chmielewskiego SDB oraz Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.  Serdecznie zapraszamy.

Program

9:30

OTWARCIE
ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk, Rektor WSD TS (WNHiS UKSW)
WPROWADZENIE W TEMATYKĘ SYMPOZJUM
prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, Prodziekan WNP

SESJA I – TEORETYCZNA  – godz. 9:30 – moderator sesji:  ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk

10:00

WYCHOWANIE W PRZESTRZENI AGATOLOGICZNEJ
ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Stępkowski (UKSW Warszawa) Salezjanin, Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

10:30

MŁODZIEŻ W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ – SZANSE I ZAGROŻENIA
ks. prof. dr Zbigniew Formella (UPS RZYM) – Salezjanin, Dyrektor Instytutu Psychologii Salezjańskiego Uniwersytetu Papieskiego w Rzymie

11:00

DIALOG MOTYWUJĄCO-WSPIERAJĄCY W PRACY Z MŁODZIEŻĄ NIEPRZYSTOSOWANĄ SPOŁECZNIE
prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus (UKSW Warszawa) ­– Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

11:25

Przerwa

SESJA II – TEORETYCZNO-PRAKTYCZNA – godz. 11:50 moderator sesji: prof. Anna Fidelus

11:50

WYCHOWAWCZE WYKORZYSTANIE KREATYWNOŚCI MŁODYCH LUDZI
ks. Roger Coffi Anoumou (UPS Rzym)
– Kapłan z Beninu, doktorant Katedry Psychologii Wychowawczej Instytutu Psychologii UPS Rzym

12:10

ZJAWISKO MOBBINGU JAKO FORMA AGRESJI
mgr Roma Kosmatka (PPP Piła) – Pedagog szkół salezjańskich w Pile, pracownik PPP w Pile

12:30

TRANSFORMACJA  AKSJOLOGICZNA KULTUROWEJ REWOLUCJI ZACHODU
ks. dr Kazimierz Gryżenia (UKSW)- Salezjanin, wykładowca WNP UKSW w Warszawie i WSD TS w Lądzie

12:50

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA METODY HARCERSKIEJ W RESOCJALIZACJI NIELETNICH
ks. mgr Tomasz Kościelny (WSD TS Ląd) – Salezjanin, prorektor i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie

13:10

ZASADA EWANGELICZNEJ MIŁOŚCI PODSTAWĄ DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W PROJEKCIE „ADOPCJA SERCA”
ks. dr Zbigniew Babicki (UKSW) – Pallotyn, adiunkt WNP UKSW w Warszawie

13:30

PRZERWA OBIADOWA

14:15

DYSKUSJA PANELOWA Z UDZIAŁEM PRELEGENTÓW – prowadzi: ks. prof. Zbigniew Formella

SESJA III – PREZENTACJE – godz. 15:00 moderator sesji: ks. mgr Tomasz Kościelny

15:00

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH LĄDZKICH ABSOLWENTÓW PEDAGOGIKI UKSW w latach 2012 i 2013
ks. mgr Jacek Zdzieborski (WSD TS Ląd) – Salezjanin, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie

15:30

PROBLEMATYKA TEGOROCZNYCH PRAC DYPLOMOWYCH LĄDZKICH ABSOLWENTÓW PEDAGOGIKI UKSW

kl. Sebastian Bełz: Rola katechezy szkolnej w wychowaniu młodzieży gimnazjalnejkl. Marcin Bielawny: Rola muzyki w wychowaniukl. Patryk Chmielewski: Wykorzystanie zagadnień sozologicznych w resocjalizacji

kl. Damian Okroj: Sieroctwo a rozwój relacji dziecka. Specyfika wychowania w rodzinie niepełnej

16:30

Zakończenie sympozjum