Czyli „święty zwycięża”!

Ideą tej akcji jest chęć powrotu do kultu świętych, który był od zawsze w Kościele. Ma ona na celu przypomnieć (szczególnie dzieciom i młodzieży) sylwetki świętych, którzy swoim życiem pokazywali jak dążyć do Królestwa niebieskiego.

W tym roku spotkamy się, aby wspólnie zaśpiewać radosne pieśni, pomyśleć o świętości, w czym pomoże nam scenka odegrana przez naszych oratorianów opowiadająca o błogosławionej piątce Poznańskiej, a także aby razem modlić się do Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, zanosząc modlitwy przede wszystkim dziękczynne za dar świętych, przepraszać za wszelkie upadki w dążeniu do świętości i prosić o potrzebne dary do walki o cnoty, a na koniec przejść pochodem świętych wokół naszej świątyni.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH!!!! 31.10.2017 R. GODZINA 19:30, KOŚCIÓŁ W LĄDZIE NAD WARTĄ!!!!! 

ZACHĘCAMY DO PRZEBRANIA SIĘ ZA KTÓREGOŚ ZE ŚWIĘTYCH!