LISTA WYKŁADOWCÓW WSD TS w Lądzie

w roku akademickim 2019/2020

 

WYKŁADOWCY FILOZOFII

 

TYTUŁ IMIĘ I NAZWISKO PRZEDMIOTY
ks. dr MAREK BABICZ Kurs biblioteczne (I)
dr MARTA BENK Chór i Orkiestra (I i II)
Proseminarium (II)
ks. dr RADOSŁAW BŁASZCZYK Liturgika i  Ceremonie (I i II)
Proseminarium (II)
ks. dr DARIUSZ BUKSIK Psychologia ogólna cz. II (I i II)
Psychologia rozwojowa (I i II)
ks. dr KRZYSZTOF BUTOWSKI         Etyka ogólna (I)
ks. dr hab. MARIUSZ CHAMARCZUK Socjologia ogólna (I, II),
Metodologia pracy naukowej (II)                   Proseminarium (II)                                            Socjologia edukacji (II)
ks. dr MAREK CHMIELEWSKI System prewencyjny (I i II)
ks. dr ZBIGNIEW CONDER Język włoski (I i II)
ks. mgr JÓZEF DUBINIEC Urbanitas sacerdotalis (I i II)
ks. mgr lic. DARIUSZ
DYNAK-MICHALSKI
Język łaciński (I i II)
ks. dr WOJCIECH GRETKA Metafizyka (I),
Filozofia Boga (II)
ks. dr KAZIMIERZ GRYŻENIA Historia filozofii starożytnej (I),
Historia filozofii nowożytnej (II),
Historia filozofii współczesnej (II)
ks. dr ZENON KLAWIKOWSKI Proseminarium (II)
mgr PRZEMYSŁAW KUCHOWICZ Wychowanie fizyczne (I i II)
ks. prof. TADEUSZ LEWICKI Teoria informacji (środki społecznego przekazu) (I i II)
ks. prof. UKSW dr hab. ZBIGNIEW ŁEPKO Antropologia filozoficzna (I i II),
dr hab. JOLANTA ŁODZIŃSKA Wsparcie społeczne (I i II)
mgr ZBIGNIEW ŁUCZAK Język angielski (I i II)
ks. dr  PIOTR MARCHWICKI Psychologia ogólna cz. I (I i II)
dr EWA MATYBA Fonetyka pastoralna (II)
ks. prof. UPJPII dr hab. JANUSZ MĄCZKA Filozofia przyrody (I i II)
ks. mgr MICHAŁ MEJER Dydaktyka ogólna (I i II)
mgr KATARZYNA NOWICKA Kurs dojrzałej osobowości (I i II)
ks. prof. UKSW dr hab. JANUSZ NOWIŃSKI Kurs przewodników po Lądzie (I i II)
ks. prof. dr hab. JAN PIETRZYKOWSKI Historia Kościoła cz. I (I i II)
lic. HUBERT RYMAROWICZ Warsztaty: Pierwsza pomoc przedmedyczna (I i II)
dr hab. PIOTR RZYMSKI Biomedyczne podstawy wychowania (I i II)
ks. prof. UKSW dr hab. RYSZARD SADOWSKI Wstęp do filozofii (I)
ks. dr MACIEJ SARBINOWSKI Filozofia religii (I i II)
Proseminarium (II)
ks. dr MACIEJ SZCZEPANKIEWICZ Muzyka kościelna z emisją głosu (I i II),
Śpiew liturgiczny (I i II)
ks. dr DARIUSZ SZTUK Pismo święte – archeologia i geografia biblijna (I i II)
ks. dr ANDRZEJ WUJEK Historia filozofii średniowiecznej (I)