LISTA WYKŁADOWCÓW WSD TS w Lądzie

w roku akademickim 2018/2019

 

WYKŁADOWCY FILOZOFII

 

TYTUŁ IMIĘ I NAZWISKO PRZEDMIOTY
ks. mgr MAREK BABICZ Przygotowanie biblioteczne (I)
ks. dr RADOSŁAW BŁASZCZYK Liturgika i  Ceremonie (I i II),
ks. dr KRZYSZTOF BUTOWSKI         Etyka ogólna (I)
ks. dr ZBIGNIEW CONDER Pismo święte (I i II),
Archeologia biblijna (I i II)
ks. dr hab. MARIUSZ CHAMARCZUK Socjologia ogólna (I, II),
Metodologia pracy naukowej (II)                    Proseminarium (II)                                            Socjologia edukacji (II)
ks. dr MAREK CHMIELEWSKI Salezjańska duchowość młodzieżowa (I i II)
ks. mgr JÓZEF DUBINIEC Urbanitas sacerdotalis (I i II)
ks. mgr lic. DARIUSZ
DYNAK-MICHALSKI
Język łaciński (I i II)
ks. dr WOJCIECH GRETKA Metafizyka (I),
Filozofia Boga (II)
ks. dr KAZIMIERZ GRYŻENIA Historia filozofii starożytnej (I),
Historia filozofii nowożytnej (II),
Historia filozofii współczesnej (II)
mgr PRZEMYSŁAW KUCHOWICZ W-F
ks. prof. UKSW dr hab. ZBIGNIEW ŁEPKO Filozofia społeczno-polityczna (I i II),
mgr ZBIGNIEW ŁUCZAK Język angielski (I i II)
dr EWA MATYBA Fonetyka pastoralna (II)
ks. prof. UKSW dr hab. KRZYSZTOF NIEGOWSKI Pedagogika ogólna (I i II)
ks. mgr lic. MARCIN NOWICKI Dydaktyka ogólna (I)                                         Język włoski (I i II)
ks. prof. UKSW dr hab. RYSZARD SADOWSKI Logika ogólna (I i II),
Wstęp do filozofii (I),
Ogólna metodologia nauk (II)
mgr DANUTA SOKOŁOWSKA Warsztaty: Pierwsza pomoc przedmedyczna (I i II)
ks. dr MACIEJ SZCZEPANKIEWICZ Muzyka kościelna z emisją głosu (I i II),
Śpiew liturgiczny (I i II)
ks. dr JAROSŁAW WĄSOWICZ            Historia Kościoła (I i II),
Proseminarium (II)
mgr BARBARA WRÓBEL Warsztaty: Trening interpersonalny (II)
dr MARTA BENK Chór i Orkiestra (I i II)
ks. dr ANDRZEJ WUJEK Historia filozofii średniowiecznej (I)
dr DARIUSZ WESOŁOWSKI Prawo pracy
ks. mgr lic. TOMASZ KOŚCIELNY Organizacja i plan placówek opiekuńczo-wychowawczych