LISTA WYKŁADOWCÓW WSD TS w Lądzie

w roku akademickim 2020/2021

 

WYKŁADOWCY FILOZOFII

 

TYTUŁ IMIĘ I NAZWISKO PRZEDMIOTY
ks. dr MAREK BABICZ Kurs biblioteczne (I)
dr MARTA BENK Chór i Orkiestra (I i II)
Proseminarium (II)
ks. dr hab. RADOSŁAW BŁASZCZYK Liturgika i  Ceremonie (I i II)
Proseminarium (II)
Język Włoski (I)
ks. dr KRZYSZTOF BUTOWSKI         Etyka ogólna (I)
ks. dr hab. MARIUSZ CHAMARCZUK Metodologia pracy naukowej (II)       Proseminarium (II)                            
Socjologia edukacji (II)
ks. dr MAREK CHMIELEWSKI Salezjańska Duchowość Młodzieżowa (I i II)
ks. dr ZBIGNIEW CONDER Pismo Święte – tekst, kanon, natchnienie (I i II)
ks. mgr lic. DARIUSZ
DYNAK-MICHALSKI
Język łaciński (I i II)
ks. dr WOJCIECH GRETKA Metafizyka (I),
Filozofia Boga (II)
ks. dr hab. KAZIMIERZ GRYŻENIA Historia filozofii starożytnej (I)
Historia filozofii nowożytnej (II)
Historia filozofii współczesnej (II)
Proseminarium (II)
ks. dr ZENON KLAWIKOWSKI Proseminarium (II)
Język włoski (II)
ks. mgr lic. TOMASZ KOŚCIELNY Organizacja i plan pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych (I i II)
mgr PRZEMYSŁAW KUCHOWICZ Wychowanie fizyczne (I i II)
ks. prof. UKSW dr hab. ZBIGNIEW ŁEPKO Filozofia społeczno-polityczna (I i II)
Teoria poznania (I i II)
ks. mgr SŁAWOMIR ŁUBIAN Urbanitas sacredotalis (I i II)
mgr ZBIGNIEW ŁUCZAK Język angielski (I i II)
dr EWA MATYBA Fonetyka pastoralna (II)
Proseminarium (II)
ks. mgr MICHAŁ MEJER Dydaktyka ogólna (I i II)
ks. dr KRZYSZTOF NIEGOWSKI Pedagogika ogólna (I i II)
mgr KATARZYNA NOWICKA Kurs dojrzałej osobowości (I i II)
ks. prof. UKSW dr hab. JANUSZ NOWIŃSKI Kurs przewodników po Lądzie (I i II)
lic. HUBERT RYMAROWICZ Warsztaty: Pierwsza pomoc przedmedyczna (I i II)
dr hab. PIOTR RZYMSKI Biomedyczne podstawy wychowania (I i II)
ks. prof. UKSW dr hab. RYSZARD SADOWSKI Wstęp do filozofii (I)
Logika (I i II)
Ogólna metodologia nauk (I i II)
ks. dr MACIEJ SARBINOWSKI Religiologia (I i II)
Proseminarium (II)
ks. mgr lic. MARIUSZ SŁOMIŃSKI Pedagogika specjalna (I i II)
ks. dr MACIEJ SZCZEPANKIEWICZ Muzyka kościelna z emisją głosu (I i II),
Śpiew liturgiczny (I i II)
ks. dr JAROSŁAW WĄSOWICZ Historia Kościoła cz. II (I i II)
Proseminarium (II)
dr DARIUSZ WESOŁOWSKI Prawo pracy (I i II)
ks. dr ANDRZEJ WUJEK Historia filozofii średniowiecznej (I)